Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Marcu Capitolul1
 
1 Începutul evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu;
 
2 Aşa cum este scris în profeţi: Iată, eu trimit pe mesagerul meu înaintea feţei tale, care îţi va pregăti calea înaintea ta.
 
3 Vocea unuia care strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, faceţi drepte cărările sale.
 
4 A venit Ioan botezând în pustie şi predica botezul pocăinţei pentru iertarea păcatelor.
 
5 Şi ieşea la el toată ţara Iudeei şi cei din Ierusalim şi toţi au fost botezaţi de el în râul Iordanului, mărturisindu-şi păcatele.
 
6 Şi Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă şi cu un brâu de piele în jurul mijlocului său şi mânca lăcuste şi miere sălbatică;
 
7 Şi predica, spunând: După mine vine unul mai puternic decât mine, căruia nu sunt demn să mă aplec să îi dezleg cureaua sandalelor.
 
8 Eu într-adevăr v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt.
 
9 Şi s-a întâmplat în acele zile că Isus a venit din Nazaretul Galileei şi a fost botezat de Ioan în Iordan.
 
10 Şi îndată, ieşind din apă, a văzut cerurile deschizându-se şi Duhul ca un porumbel coborând pe el;
 
11 Şi a venit o voce din cer: Tu eşti Fiul meu preaiubit în care îmi găsesc toată plăcerea.
 
12 Şi îndată Duhul l-a condus în pustie.
 
13 Şi a fost acolo, în pustie, patruzeci de zile ispitit de Satan; şi a fost cu fiarele sălbatice; şi îngerii i-au servit.
 
14 Şi după ce Ioan a fost pus în închisoare, Isus a venit în Galileea predicând evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu,
 
15 Şi, spunând: Timpul este împlinit şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape: pocăiţi-vă şi credeţi evanghelia.
 
16 Şi pe când umbla pe lângă marea Galileei, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui, aruncând un năvod în mare, fiindcă erau pescari.
 
17 Şi Isus le-a spus: Veniţi după mine şi vă voi face să deveniţi pescari de oameni.
 
18 Şi îndată şi-au lăsat plasele şi l-au urmat.
 
19 Şi după ce se dusese puţin mai departe de acolo, a văzut pe Iacov al lui Zebedei şi pe Ioan, fratele său; şi ei erau în corabie, reparând plasele.
 
20 Şi îndată i-a chemat; iar ei au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în corabie, cu servitorii angajaţi şi s-au dus după el.
 
21 Şi s-au dus în Capernaum; şi îndată în sabat, a intrat în sinagogă şi îi învăţa.
 
22 Şi erau înmărmuriţi de doctrina lui; fiindcă îi învăţa ca unul care avea autoritate şi nu precum scribii.
 
23 Şi în sinagoga lor era un om cu un duh necurat; şi el a strigat,
 
24 Spunând: Lasă-ne; ce avem noi a face cu tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne nimiceşti? Te ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu.
 
25 Şi Isus l-a mustrat, spunând: Taci şi ieşi din el.
 
26 Şi după ce duhul necurat l-a zgâlţâit şi a strigat cu voce tare, a ieşit din el.
 
27 Şi toţi au fost atât de uimiţi, încât se întrebau între ei, spunând: Ce este aceasta? Ce doctrină nouă este aceasta? Căci cu autoritate porunceşte chiar duhurilor necurate şi ele ascultă de el.
 
28 Şi faima lui s-a răspândit îndată prin toată regiunea, de jur împrejurul Galileei.
 
29 Şi îndată, ieşind din sinagogă, au intrat în casa lui Simon şi Andrei, împreună cu Iacov şi Ioan.
 
30 Iar soacra lui Simon zăcea cu febră şi îndată i-au vorbit despre ea.
 
31 Iar el a venit şi a luat-o de mână şi a ridicat-o; şi îndată a lăsat-o febra şi ea le-a servit.
 
32 Şi făcându-se seară, când soarele apunea, aduceau la el pe toţi cei ce erau bolnavi şi pe cei posedaţi de draci.
 
33 Şi toată cetatea s-a adunat la uşă.
 
34 Şi a vindecat pe mulţi ce erau bolnavi de diferite boli; şi a scos mulţi draci; şi nu îi lăsa pe draci să vorbească, pentru că îl cunoşteau.
 
35 Şi de dimineaţă, s-a sculat cu mult înainte de ziuă, a ieşit şi a plecat într-un loc pustiu şi s-a rugat acolo.
 
36 Şi Simon şi cei ce erau cu el, l-au urmat.
 
37 Şi când l-au găsit, i-au spus: Toţi te caută.
 
38 Iar el le-a spus: Să mergem în satele învecinate ca să predic şi acolo; fiindcă pentru aceasta am venit.
 
39 Şi predica în sinagogile lor, prin toată Galileea şi scotea draci.
 
40 Şi a venit la el un lepros, implorându-l şi îngenunchind înaintea lui şi spunându-i: Dacă voieşti, mă poţi curăţi.
 
41 Iar lui Isus, făcându-i-se milă, şi-a întins mâna şi l-a atins şi i-a spus: Voiesc; fii curăţit.
 
42 Şi pe când vorbea, îndată lepra s-a depărtat de la el şi a fost curăţit.
 
43 Şi i-a poruncit cu stricteţe şi îndată l-a trimis de acolo;
 
44 Şi i-a spus: Vezi să nu spui nimănui nimic; ci du-te, arată-te preotului şi oferă pentru curăţirea ta lucrurile pe care le-a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei.
 
45 Dar el a ieşit şi a început să vestească mult şi să răspândească acest lucru, atât de mult încât Isus nu mai putea să intre pe faţă în cetate, ci era afară în locuri pustii; şi veneau la el din toate părţile.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [ pagina următoare ]