Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Cântarea Cântărilor Capitolul1
 
1 Cântarea Cântărilor, care este a lui Solomon.
 
2 Să mă sărute cu sărutările gurii sale! Căci mai bună este iubirea ta decât vinul.
 
3 Pentru că aromele miresmelor tale sunt plăcute, numele tău este ca mireasmă turnată, de aceea te iubesc fecioarele.
 
4 Trage-mă după tine! Vom alerga; împăratul m-a adus în camerele lui, ne vom veseli şi ne vom bucura în tine, ne vom aminti iubirea ta mai mult decât vinul; cei integri te iubesc.
 
5 Eu sunt neagră, dar sunt frumoasă, fiice ale Ierusalimului, ca şi corturile Chedarului, ca perdelele lui Solomon.
 
6 Nu vă uitaţi la mine că sunt neagră, pentru că soarele m-a privit; copiii mamei mele s-au mâniat pe mine; m-au făcut păzitoarea viilor, dar via mea nu am păzit-o.
 
7 Spune-mi, tu, cel pe care sufletul meu îl iubeşte, unde paşti turma, unde o odihneşti la amiază? Căci de ce aş fi ca una care se abate pe la turmele însoţitorilor tăi?
 
8 Dacă nu ştii, tu cea mai frumoasă dintre femei, mergi pe urmele turmei şi paşte-ţi iezii pe lângă corturile păstorilor.
 
9 Te-am asemănat, iubirea mea, cu nişte cai la carele lui Faraon.
 
10 Frumoşi sunt obrajii tăi cu rânduri de bijuterii, gâtul tău cu lănţişoare din aur.
 
11 Îţi vom face şiraguri de aur cu ţinte de argint.
 
12 În timp ce împăratul şade la masa lui, nardul meu îşi trimite mirosul.
 
13 Un mănunchi de mir îmi este preaiubitul meu; el se va întinde toată noaptea între sânii mei.
 
14 Preaiubitul meu îmi este ca un ciorchine de camfor în viile din En-Ghedi.
 
15 Iată, eşti frumoasă, iubirea mea; iată, eşti frumoasă; ai ochii porumbiţei.
 
16 Iată, eşti frumos, preaiubitul meu, da, plăcut; de asemenea patul nostru este verde.
 
17 Grinzile casei noastre sunt cedrul, şi bolţile noastre din brad.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [ pagina următoare ]