Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
1 Timotei Capitolul1
 
1 Pavel, apostol al lui Isus Cristos prin porunca lui Dumnezeu, Salvatorul nostru şi a Domnului Isus Cristos, speranţa noastră,
 
2 Lui Timotei, adevăratul meu fiu în credinţă: Har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Isus Cristos, Domnul nostru.
 
3 Aşa cum te-am implorat, când am plecat în Macedonia, să rămâi în Efes, ca să porunceşti unora să nu înveţe pe alţii o doctrină diferită,
 
4 Nici să nu dea atenţie la fabulaţii şi la genealogii interminabile, care mai degrabă servesc întrebărilor, nu edificarea dumnezeiască ce este în credinţă.
 
5 Acum, scopul poruncii este dragostea creştină dintr-o inimă pură şi dintr-o conştiinţă bună şi dintr-o credinţă neprefăcută,
 
6 De la care unii, rătăcindu-se, s-au abătut spre vorbărie deşartă,
 
7 Dorind a fi învăţători ai legii, neînţelegând nici cele ce spun, nici cele ce afirmă cu tărie.
 
8 Dar ştim că legea este bună, dacă cineva o foloseşte în mod legiuit,
 
9 Ştiind aceasta, că legea nu este făcută pentru cel drept, ci pentru cei fără de lege şi neascultători, pentru cei neevlavioşi şi păcătoşi, pentru oameni fără sfinţenie şi profani, pentru ucigaşi de taţi şi ucigaşi de mame, pentru ucigaşi de oameni,
 
10 Pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru răpitori de oameni, pentru mincinoşi, pentru cei ce jură fals şi orice altceva ar fi împotriva doctrinei sănătoase;
 
11 Conform cu glorioasa evanghelie a binecuvântatului Dumnezeu, cu care am fost încredinţat.
 
12 Şi mulţumesc lui Cristos Isus, Domnul nostru, celui care m-a întărit, în aceea că m-a socotit credincios, punându-mă în serviciu;
 
13 Eu, cel care mai înainte eram blasfemator şi persecutor şi insultător; dar am obţinut milă, pentru că am lucrat din ignoranţă în necredinţă.
 
14 Şi harul Domnului nostru a fost peste măsură de abundent cu credinţa şi dragostea care este în Cristos Isus.
 
15 Acesta este un cuvânt de încredere şi demn de toată acceptarea: Cristos Isus a venit în lume să salveze pe păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu.
 
16 Totuşi, de aceea am obţinut milă, pentru ca mai întâi în mine, Isus Cristos să arate toată îndelunga răbdare, pentru a fi un model celor ce, de aici înainte, îl vor crede pe el pentru viaţă veşnică.
 
17 Iar Împăratului etern, nemuritor, invizibil, singurul Dumnezeu înţelept, a lui fie onoarea şi gloria pentru totdeauna şi întotdeauna. Amin.
 
18 Porunca această ţi-o încredinţez, Timotei, fiule, conform profeţiilor care s-au făcut mai înainte despre tine, ca prin ele să te războieşti războiul cel bun,
 
19 Ţinând credinţa şi o conştiinţă bună, pe care unii le-au lepădat, şi referitor la credinţă au naufragiat;
 
20 Dintre aceştia sunt Himeneu şi Alexandru, pe care i-am dat lui Satan, ca să înveţe să nu blasfemieze.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [ pagina următoare ]