Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Ieremia Capitolul1
 
1 Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, dintre preoţii care erau în Anatot în ţara lui Beniamin;
 
2 Către care cuvântul DOMNULUI a venit în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, în al treisprezecelea an al domniei lui.
 
3 S-a întâmplat de asemenea în zilele lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârşitul anului al unsprezecelea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la ducerea Ierusalimului în captivitate în luna a cincea.
 
4 Atunci cuvântul DOMNULUI a venit la mine, spunând:
 
5 Înainte de a te forma în pântece te-am cunoscut; şi înainte să fi ieşit tu din pântece te-am sfinţit şi te-am rânduit profet către naţiuni.
 
6 Atunci am spus eu: Ah, Doamne DUMNEZEULE! Iată, eu nu pot vorbi, pentru că sunt copil.
 
7 Dar DOMNUL mi-a spus: Nu spune: Sunt copil, pentru că vei merge la toţi aceia la care te voi trimite şi vei vorbi orice îţi voi porunci.
 
8 Nu te teme de feţele lor, pentru că eu sunt cu tine pentru a te elibera, spune DOMNUL.
 
9 Atunci DOMNUL şi-a întins mâna şi mi-a atins gura. Şi DOMNUL mi-a spus: Iată, am pus cuvintele mele în gura ta.
 
10 Vezi, în această zi te-am pus peste naţiuni şi peste împărăţii, pentru a dezrădăcina şi a dărâma şi a distruge şi a surpa, pentru a zidi şi pentru a sădi.
 
11 Mai mult, cuvântul DOMNULUI a venit la mine, spunând: Ieremia, ce vezi? Iar eu am spus: Văd un toiag de migdal.
 
12 Atunci DOMNUL mi-a spus: Ai văzut bine, pentru că voi grăbi cuvântul meu pentru a-l împlini.
 
13 Şi cuvântul DOMNULUI a venit la mine a doua oară, spunând: Ce vezi? Iar eu am spus: Văd un cazan fierbând; şi faţa lui este spre nord.
 
14 Atunci DOMNUL mi-a spus: Din nord va izbucni un rău peste toţi locuitorii ţării.
 
15 Pentru că, iată, voi chema toate familiile împărăţiilor nordului, spune DOMNUL; şi vor veni şi fiecare îşi va aşeza tronul său la intrarea porţilor Ierusalimului şi împotriva tuturor zidurilor lui de jur împrejur, şi împotriva tuturor cetăţilor lui Iuda.
 
16 Şi voi rosti judecăţile mele împotriva lor referitor la toată răutatea lor, ei care m-au părăsit şi au ars tămâie altor dumnezei şi s-au închinat înaintea lucrărilor mâinilor lor.
 
17 Tu, de aceea, încinge-ţi coapsele şi ridică-te şi vorbeşte-le tot ce îţi poruncesc; nu te descuraja din cauza feţelor lor, ca nu cumva să te cobor înaintea lor.
 
18 Fiindcă, iată, te-am făcut în această zi o cetate apărată şi un stâlp de fier şi ziduri de aramă împotriva întregii ţări, împotriva împăraţilor lui Iuda, împotriva prinţilor lui, împotriva preoţilor lui şi împotriva poporului ţării.
 
19 Şi vor lupta împotriva ta; dar nu te vor învinge, pentru că eu sunt cu tine, spune DOMNUL, pentru a te elibera.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | [ pagina următoare ]