Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Amos Capitolul1
 
1 Cuvintele lui Amos, care era dintre stăpânii de oi din Tecoa, pe care le-a văzut, referitor la Israel, în zilele lui Ozia, împăratul lui Iuda, şi în zilele lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului.
 
2 Şi a spus: DOMNUL va răcni din Sion şi îşi va înălţa vocea din Ierusalim; şi locuinţele păstorilor vor jeli şi vârful Carmelului se va veşteji.
 
3 Astfel spune DOMNUL: Pentru trei fărădelegi ale Damascului şi pentru patru, nu voi întoarce pedeapsa lui, pentru că au treierat Galaadul cu unelte de vânturat, de fier;
 
4 Dar voi trimite un foc în casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad.
 
5 Voi frânge de asemenea zăvorul Damascului şi voi stârpi locuitorul din câmpia Aven; şi din casa Edenului pe cel care ţine sceptrul; şi poporul Siriei va merge în captivitate la Chir, spune DOMNUL.
 
6 Astfel spune DOMNUL: Pentru trei fărădelegi ale Gazei şi pentru patru, nu voi întoarce pedeapsa lui, pentru că au dus în captivitate pe toţi captivii, ca să îi dea Edomului;
 
7 Dar voi trimite un foc pe zidul Gazei care îi va mistui palatele;
 
8 Şi voi stârpi pe locuitorul din Asdod; şi din Ascalon, pe cel care ţine sceptrul şi îmi voi întoarce mâna împotriva Ecronului; şi rămăşiţa filistenilor va pieri, spune Domnul DUMNEZEU.
 
9 Astfel spune DOMNUL: Pentru trei fărădelegi ale Tirului şi pentru patru, nu voi întoarce pedeapsa lui, pentru că au dat Edomului pe toţi captivii şi nu şi-au amintit legământul frăţesc;
 
10 De aceea voi trimite un foc pe zidul Tirului, care îi va mistui palatele.
 
11 Astfel spune DOMNUL: Pentru trei fărădelegi ale Edomului şi pentru patru, nu voi întoarce pedeapsa lui, pentru că a urmărit pe fratele său cu sabia şi a lepădat toată mila şi mânia lui a sfâşiat neîncetat şi şi-a ţinut mânia pentru totdeauna;
 
12 Dar voi trimite un foc peste Teman, care va mistui palatele Boţrei.
 
13 Astfel spune DOMNUL: Pentru trei fărădelegi ale fiilor lui Amon şi pentru patru, nu voi întoarce pedeapsa lor, pentru că au spintecat femeile însărcinate din Galaad, ca să îşi lărgească graniţa;
 
14 Dar voi aprinde un foc în zidul Rabei şi acesta îi va mistui palatele, cu strigăte în ziua de bătălie, cu furtună în ziua vârtejului de vânt;
 
15 Şi împăratul lor va merge în captivitate, el şi prinţii lui împreună, spune DOMNUL.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [ pagina următoare ]