Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Hagai Capitolul1
 
1 În anul al doilea al împăratului Darius, în luna a şasea, în ziua întâi a lunii, a venit cuvântul DOMNULUI prin profetul Hagai la Zorobabel, fiul lui Şealtiel, guvernatorul lui Iuda, şi către Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, spunând:
 
2 Astfel vorbeşte DOMNUL oştirilor, spunând: Acest popor spune: Nu a venit timpul, timpul să fie construită casa DOMNULUI.
 
3 Atunci a venit cuvântul DOMNULUI prin profetul Hagai, spunând:
 
4 Pentru voi este timpul să locuiţi în casele voastre căptuşite cu lemn, iar această casă stă pustiită?
 
5 Şi acum astfel zice DOMNUL oştirilor: Luaţi aminte la căile voastre.
 
6 Aţi semănat mult şi adunaţi puţin; mâncaţi, dar nu aveţi destul; beţi, dar nu sunteţi îndestulaţi cu băutură; vă îmbrăcaţi, dar nimănui nu îi este cald; şi cel ce câştigă un venit, câştigă venit pentru a-l pune într-o pungă spartă.
 
7 Astfel spune DOMNUL oştirilor: Luaţi aminte la căile voastre.
 
8 Urcaţi-vă la munte şi aduceţi lemn şi construiţi casa; şi eu îmi voi găsi plăcerea în ea şi voi fi glorificat, spune DOMNUL.
 
9 Vă aşteptaţi la mult şi, iată, a fost puţin; şi când l-aţi adus acasă, eu l-am suflat. De ce? spune DOMNUL oştirilor. Din cauza casei mele care stă pustiită, în timp ce voi alergaţi fiecare pentru propria lui casă.
 
10 De aceea cerul de deasupra voastră este oprit a da rouă şi pământul este oprit a da rodul lui.
 
11 Şi am chemat o secetă peste ţară şi peste munţi şi peste grâne şi peste vinul nou şi peste untdelemn şi peste ceea ce dă pământul şi peste oameni şi peste vite şi peste toată lucrarea mâinilor.
 
12 Atunci Zorobabel, fiul lui Şealtiel, şi Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, împreună cu toată rămăşiţa poporului, au ascultat de vocea DOMNULUI Dumnezeului lor şi cuvintele profetului Hagai, precum DOMNUL Dumnezeul lor l-a trimis; şi poporul s-a temut înaintea DOMNULUI.
 
13 Atunci a vorbit Hagai, mesagerul DOMNULUI, în mesajul DOMNULUI către popor, spunând: Eu sunt cu voi, zice DOMNUL.
 
14 Şi DOMNUL a stârnit duhul lui Zorobabel, fiul lui Şealtiel, guvernator al lui Iuda şi duhul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi duhul întregii rămăşiţe a poporului; şi ei au venit şi au lucrat la casa DOMNULUI oştirilor, Dumnezeul lor,
 
15 În ziua a douăzeci şi patra a lunii a şasea, în anul al doilea al împăratului Darius.
 
 

  | 2 | [ pagina următoare ]