Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
1 Tesaloniceni Capitolul1
 
1 Pavel şi Silvan şi Timotei, bisericii tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Cristos: Har vouă şi pace, de la Dumnezeu Tatăl nostru şi Domnul Isus Cristos.
 
2 Aducem mulţumiri totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi, făcând menţiune despre voi în rugăciunile noastre,
 
3 Amintind neîncetat lucrarea credinţei voastre şi munca dragostei şi răbdarea speranţei în Domnul nostru Isus Cristos, înaintea Dumnezeului şi Tatălui nostru,
 
4 Ştiind, iubiţi fraţi, alegerea voastră de către Dumnezeu.
 
5 Pentru că evanghelia noastră nu a venit la voi doar în cuvânt, ci şi în putere şi în Duhul Sfânt şi în multă asigurare, aşa cum ştiţi ce fel de oameni am fost printre voi, pentru voi.
 
6 Şi voi aţi devenit urmaşi ai noştri şi ai Domnului, primind cuvântul în mult necaz, cu bucuria Duhului Sfânt,
 
7 Încât v-aţi făcut exemple tuturor celor ce cred, în Macedonia şi Ahaia.
 
8 Fiindcă de la voi a răsunat cuvântul Domnului, nu numai în Macedonia şi Ahaia, ci de asemenea, în fiecare loc, credinţa voastră către Dumnezeu este răspândită, astfel încât nu este nevoie să spunem noi ceva.
 
9 Fiindcă ei înşişi au vestit despre noi ce fel de intrare am avut la voi şi cum v-aţi întors la Dumnezeu de la idoli, pentru a servi Dumnezeului viu şi adevărat,
 
10 Şi pentru a-l aştepta pe Fiul lui din cer, pe care l-a înviat dintre morţi, pe Isus, care ne-a scăpat de la furia care va veni.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | [ pagina următoare ]