Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
2 Petru Capitolul1
 
1 Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Cristos, celor ce au obţinut cu noi o credinţă la fel de preţioasă prin dreptatea Dumnezeului şi Salvatorului nostru Isus Cristos,
 
2 Har şi pace să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus.
 
3 Aşa cum dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate lucrurile pentru viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea celui ce ne-a chemat la glorie şi virtute,
 
4 Prin care ne sunt dăruite cele mai mari şi preţioase promisiuni, ca prin acestea să deveniţi părtaşi naturii dumnezeieşti, aţi scăpat de putreziciunea care este în lume prin poftă.
 
5 Şi în afară de aceasta, dându-vă toată silinţa, adăugaţi credinţei voastre virtutea; şi la virtute, cunoaşterea;
 
6 Şi la cunoaştere, înfrânarea; şi la înfrânare, răbdarea; şi la răbdare, evlavia;
 
7 Şi la evlavie, bunătatea frăţească; şi la bunătate frăţească, dragostea creştină.
 
8 Căci dacă acestea sunt în voi şi abundă, vă fac să nu fiţi nici deşerţi, nici neroditori în cunoaşterea Domnului nostru Isus Cristos.
 
9 Dar celui ce îi lipsesc acestea este orb şi nu poate vedea departe şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate.
 
10 De aceea, fraţilor, mai degrabă străduiţi-vă să faceţi neclintită chemarea şi alegerea voastră, căci dacă faceţi acestea, niciodată nu veţi cădea,
 
11 Fiindcă astfel din abundenţă vă va fi dată intrare în împărăţia veşnică a Domnului şi Salvatorului nostru Isus Cristos.
 
12 De aceea nu voi neglija a vă aminti totdeauna despre acestea, deşi le ştiţi şi sunteţi întemeiaţi în prezentul adevăr.
 
13 Dar consider drept, cât timp sunt în acest tabernacol, să vă stârnesc prin aducerea aminte,
 
14 Ştiind că în curând trebuie să pun deoparte acest tabernacol al meu, aşa cum mi-a arătat Domnul nostru Isus Cristos.
 
15 Mai mult, mă voi strădui ca voi să fiţi în stare după moartea mea să aveţi acestea de fiecare dată în memorie.
 
16 Fiindcă nu am urmat fabulaţii iscusite plănuite când v-am făcut cunoscută puterea şi venirea Domnului nostru Isus Cristos, ci am fost martori oculari ai măreţiei sale.
 
17 Fiindcă a primit de la Dumnezeu Tatăl onoare şi glorie când a venit la el o astfel de voce din maiestuoasa glorie: Acesta este Fiul meu preaiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea.
 
18 Şi această voce care a venit din cer noi am auzit-o pe când eram împreună cu el pe muntele sfânt.
 
19 Şi avem un mai sigur cuvânt al profeţiei, căruia bine faceţi că îi daţi atenţie, ca unei lumini ce străluceşte într-un loc întunecat până ce se luminează de ziuă, şi steaua dimineţii se ridică în inimile voastre;
 
20 Ştiind întâi aceasta, că nicio profeţie a scripturii nu se interpretează singură.
 
21 Fiindcă profeţia nu a venit în vechime prin voia omului, ci oameni sfinţi ai lui Dumnezeu au vorbit purtaţi de Duhul Sfânt.
 
 

  | 2 | 3 | [ pagina următoare ]