Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
1 Ioan Capitolul1
 
1 Ceea ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi mâinile noastre au pipăit, referitor la Cuvântul vieţii;
 
2 (Căci viaţa a fost arătată şi noi am văzut-o şi aducem mărturie şi vă anunţăm acea viaţă eternă, care era cu Tatăl şi care ne-a fost arătată);
 
3 Ce am văzut şi am auzit vă anunţăm, pentru ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi; şi părtăşia noastră este în adevăr cu Tatăl şi cu Fiul său, Isus Cristos.
 
4 Şi vă scriem acestea ca bucuria voastră să fie deplină.
 
5 Acesta de fapt este mesajul pe care l-am auzit de la el şi pe care vi-l relatăm, că Dumnezeu este lumină şi în el nu este deloc întuneric.
 
6 Dacă spunem că avem părtăşie cu el şi umblăm în întuneric, minţim şi nu împlinim adevărul;
 
7 Dar dacă umblăm în lumină, aşa cum el este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii şi sângele lui Isus Cristos, Fiul său, ne curăţă de tot păcatul.
 
8 Dacă spunem că nu avem păcat, ne înşelăm noi înşine şi adevărul nu este în noi.
 
9 Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios şi drept să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de toată nedreptatea.
 
10 Dacă spunem că nu am păcătuit, îl facem mincinos şi cuvântul lui nu este în noi.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | [ pagina următoare ]