Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Titus Capitolul1
 
1 Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Cristos, conform cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cu recunoaşterea adevărului, care este conform cu evlavia,
 
2 În speranţa vieţii eterne, pe care Dumnezeu, care nu poate minţi, a promis-o înainte de începutul lumii;
 
3 Şi la timpurile cuvenite a arătat cuvântul său prin predicare, ce mi s-a încredinţat, conform poruncii lui Dumnezeu, Salvatorul nostru;
 
4 Lui Titus, adevăratul meu fiu după credinţa comună: Har, milă şi pace, de la Dumnezeu Tatăl şi Domnul Isus Cristos Salvatorul nostru.
 
5 Din această cauză te-am lăsat în Creta, ca să pui în ordine cele ce lipsesc şi să rânduieşti bătrâni în fiecare cetate, aşa cum eu te-am rânduit pe tine;
 
6 Dacă cineva este ireproşabil, soţul unei singure soţii, având copii credincioşi, neacuzaţi de destrăbălare sau insubordonaţi.
 
7 Fiindcă un episcop trebuie să fie ireproşabil ca administrator al lui Dumnezeu; nu încăpăţânat, nu irascibil, nu dedat vinului, nu bătăuş, nu dedat câştigului murdar,
 
8 Ci iubitor de ospitalitate, iubitor al oamenilor buni, cumpătat, drept, sfânt, chibzuit,
 
9 Ţinând strâns credinciosul cuvânt aşa cum a fost învăţat, ca el să fie în stare, prin doctrină sănătoasă, deopotrivă să îndemne şi să convingă pe cei împotrivitori cu vorbă.
 
10 Fiindcă sunt mulţi insubordonaţi şi palavragii şi înşelători, mai ales dintre cei ai circumciziei,
 
11 Ale căror guri trebuie să fie astupate, care răstoarnă case întregi, dând învăţături ce nu ar trebui, de dragul unui câştig murdar.
 
12 Unul dintre ei, un profet de-al lor, a spus: Cretanii sunt totdeauna mincinoşi, fiare rele, pântece leneşe.
 
13 Această mărturie este adevărată. Din această cauză mustră-i aspru, ca ei să fie sănătoşi în credinţă,
 
14 Nedând atenţie la fabulaţii iudaice şi la porunci ale oamenilor care se întorc de la adevăr.
 
15 Pentru cei puri toate sunt pure, dar pentru cei întinaţi şi care nu cred, nimic nu este pur ci şi mintea şi conştiinţa lor sunt întinate.
 
16 Ei mărturisesc că îl cunosc pe Dumnezeu, dar în fapte îl neagă, fiind scârboşi şi neascultători şi pentru fiecare lucrare bună sunt netrebnici.
 
 

  | 2 | 3 | [ pagina următoare ]