Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Ezechiel Capitolul1
 
1 Şi s-a întâmplat în anul al treizecilea, în luna a patra, în a cincea zi a lunii, pe când eram printre captivii de lângă râul Chebar, că cerurile s-au deschis şi am văzut viziuni ale lui Dumnezeu.
 
2 În a cincea zi a lunii, care era anul al cincilea al captivităţii împăratului Ioiachin,
 
3 Cuvântul DOMNULUI a venit anume la preotul Ezechiel, fiul lui Buzi, în ţara caldeenilor lângă râul Chebar; şi mâna DOMNULUI a fost acolo asupra lui.
 
4 Şi m-am uitat şi, iată, un vârtej de vânt venea din nord, un nor mare şi un foc înfăşurându-se în el însuşi şi o strălucire era în jurul lui şi din mijlocul lui ceva asemănător culorii chihlimbarului, din mijlocul focului.
 
5 De asemenea din mijlocul lui ieşea asemănarea a patru făpturi vii. Şi aceasta era înfăţişarea lor, aveau asemănarea unui om.
 
6 Şi fiecare avea patru feţe şi fiecare avea patru aripi.
 
7 Şi picioarele lor erau picioare drepte; şi talpa picioarelor lor era ca talpa piciorului unui viţel; şi scânteiau precum culoarea aramei lustruite.
 
8 Şi aveau mâini de om sub aripile lor la cele patru laturi ale lor; şi acestea patru aveau feţele lor şi aripile lor.
 
9 Aripile lor erau legate una de cealaltă; ele nu se întorceau când mergeau; mergeau fiecare drept înainte.
 
10 Cât despre asemănarea feţelor lor, acestea patru aveau faţa unui om şi faţa unui leu, pe partea dreaptă; şi acestea patru aveau faţa unui bou pe partea stângă; acestea patru de asemenea aveau faţa unei acvile.
 
11 Astfel erau feţele lor; şi aripile lor erau întinse în sus; două aripi ale fiecăreia erau legate una de cealaltă şi două le acopereau trupurile.
 
12 Şi mergeau fiecare drept înainte; oriunde îi era dat duhului să meargă, mergeau; şi nu se întorceau când mergeau.
 
13 Cât despre asemănarea făpturilor vii, înfăţişarea lor era asemenea unor cărbuni de foc arzând şi asemenea înfăţişării lămpilor; focul se urca şi cobora printre făpturile vii şi era strălucitor şi din foc ieşeau fulgere.
 
14 Şi făpturile vii alergau şi se întorceau ca înfăţişarea unei străluciri a fulgerului.
 
15 Acum, pe când priveam făpturile vii, iată, o roată pe pământ lângă făpturile vii, cu cele patru feţe ale lor.
 
16 Înfăţişarea roţilor şi lucrarea lor era asemenea culorii berilului; şi acestea patru aveau o singură asemănare; şi înfăţişarea lor şi lucrarea lor erau ca şi cum ar fi o roată în mijlocul unei roţi.
 
17 Când mergeau, mergeau pe toate cele patru laturi ale lor şi nu se întorceau când mergeau.
 
18 Cât despre cercurile lor, ele erau atât de înalte încât erau înspăimântătoare; şi cercurile lor erau pline de ochi de jur împrejurul celor patru.
 
19 Şi când făpturile vii mergeau, roţile mergeau lângă ele; şi când făpturile vii erau înălţate de la pământ, roţile erau înălţate.
 
20 Oriunde îi era dat duhului să meargă, mergeau, într-acolo îi era dat duhului lor să meargă; şi roţile erau înălţate în faţa lor, pentru că duhul făpturilor vii era în roţi.
 
21 Când acelea mergeau, acestea mergeau; şi când acelea stăteau, acestea stăteau; şi când acelea erau înălţate de la pământ, roţile erau înălţate în faţa lor, pentru că duhul făpturilor vii era în roţi.
 
22 Şi asemănarea întinderii deasupra capetelor făpturilor vii era precum culoarea unui cristal înfricoşător întins peste capetele lor, deasupra.
 
23 Şi sub întindere erau aripile lor întinse, una către cealaltă; fiecare avea două, care acopereau de partea aceasta şi fiecare avea două, care acopereau de partea aceea, trupurile lor.
 
24 Şi când ele mergeau, am auzit vuietul aripilor lor, ca vuietul unor ape mari, ca vocea Celui Atotputernic, vocea unei vorbiri, ca zgomotul unei oştiri; când stăteau în picioare, îşi lăsau în jos aripile.
 
25 Şi era o voce de pe întinderea care era peste capetele lor, când stăteau în picioare şi îşi lăsau în jos aripile.
 
26 Şi deasupra întinderii care era peste capetele lor, era asemănarea unui tron, ca înfăţişarea unei pietre de safir; şi deasupra asemănării tronului era o asemănare ca înfăţişarea unui om deasupra acestuia.
 
27 Şi am văzut, precum culoarea chihlimbarului, ca înfăţişarea unui foc înăuntrul de jur împrejur, de la înfăţişarea coapselor lui drept în sus şi de la înfăţişarea coapselor lui drept în jos, am văzut ca şi cum ar fi înfăţişarea focului; şi avea o strălucire de jur împrejur.
 
28 Ca înfăţişarea curcubeului care este în nor în ziua cu ploaie, astfel era înfăţişarea strălucirii de jur împrejur. Aceasta era înfăţişarea asemănării gloriei DOMNULUI. Şi, când am văzut-o, am căzut cu faţa la pământ şi am auzit o voce a unuia care vorbea.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | [ pagina următoare ]