Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
2 Ioan Capitolul1
 
1 Bătrânul, către aleasa doamnă şi către copiii ei, pe care îi iubesc în adevăr; şi nu doar eu, ci şi toţi cei ce au cunoscut adevărul,
 
2 Datorită adevărului care trăieşte în noi şi va fi cu noi pentru totdeauna.
 
3 Har fie cu voi, milă şi pace, de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul Isus Cristos, Fiul Tatălui, în adevăr şi în dragoste.
 
4 M-am bucurat foarte mult că am găsit pe unii dintre copiii tăi umblând în adevăr, aşa cum noi am primit poruncă de la Tatăl.
 
5 Şi acum te implor, doamnă, nu că ţi-am scris o poruncă nouă, ci aceea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alţii.
 
6 Şi aceasta este dragostea: să umblăm după poruncile lui. Porunca este aceasta: ca aşa cum aţi auzit de la început, să umblaţi în ea.
 
7 Pentru că în lume au intrat mulţi înşelători care nu mărturisesc că Isus Cristos a venit în carne. Acesta este un înşelător şi un anticrist.
 
8 Uitaţi-vă la voi înşivă, ca să nu pierdem cele ce am lucrat, ci să primim o răsplată deplină.
 
9 Oricine încalcă legea şi nu trăieşte în doctrina lui Cristos nu îl are pe Dumnezeu. Cel ce trăieşte în doctrina lui Cristos, acela îl are şi pe Tatăl şi pe Fiul.
 
10 Dacă vine cineva la voi şi nu aduce această doctrină, să nu îl primiţi în casă şi să nu îi spuneţi: Salutare!
 
11 Fiindcă cine îi spune: Salutare! Este părtaş faptelor lui rele.
 
12 Având multe a vă scrie, nu doresc să le scriu cu hârtie şi cerneală; dar mă încred să vin la voi şi să vă vorbesc faţă în faţă, pentru ca bucuria noastră să fie deplină.
 
13 Te salută copiii alesei tale surori. Amin.
 
 

  |