Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Filipeni Capitolul1
 
1 Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Cristos, tuturor sfinţilor în Cristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii şi diaconii;
 
2 Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos.
 
3 Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte despre voi,
 
4 Întotdeauna, în fiecare rugăciune a mea pentru voi toţi, făcând cerere cu bucurie,
 
5 Pentru părtăşia voastră în evanghelie, din prima zi până acum;
 
6 Fiind încredinţat de acest lucru, că cel care a început o bună lucrare în voi, o va termina până în ziua lui Isus Cristos.
 
7 Aşa cum este drept pentru mine să gândesc aceasta despre voi toţi, pentru că vă port în inima mea; întrucât, deopotrivă în lanţurile mele şi în apărarea şi confirmarea evangheliei, voi toţi sunteţi părtaşi ai harului meu.
 
8 Fiindcă Dumnezeu îmi este martor cât de mult vă doresc pe voi toţi în adâncurile milei lui Isus Cristos.
 
9 Şi aceasta mă rog, ca dragostea voastră să abunde chiar din ce în ce mai mult în cunoaştere şi în toată judecata,
 
10 Ca voi să discerneţi lucruri mai bune, ca să fiţi sinceri şi fără poticnire până în ziua lui Cristos,
 
11 Fiind umpluţi cu roadele dreptăţii, care sunt prin Isus Cristos, pentru gloria şi lauda lui Dumnezeu.
 
12 Dar voiesc să înţelegeţi, fraţilor, că cele ce mi s-au întâmplat, mai degrabă au ajutat la înaintarea evangheliei;
 
13 Aşa că lanţurile mele în Cristos sunt arătate în tot palatul şi în toate celelalte locuri.
 
14 Şi mulţi dintre fraţii în Domnul, încredinţaţi din cauza lanţurilor mele, sunt şi mai cutezători să vorbească fără teamă cuvântul.
 
15 Unii, într-adevăr, predică pe Cristos chiar din invidie şi ceartă; iar alţii, de asemenea, din bunăvoinţă.
 
16 Unii predică pe Cristos din ceartă, nu sincer, închipuindu-şi că adaugă necaz lanţurilor mele;
 
17 Iar ceilalţi, din dragoste, ştiind că sunt pus pentru apărarea evangheliei.
 
18 Atunci ce este? Cu toate acestea, în orice fel, fie de ochii lumii, fie în adevăr, Cristos este predicat; şi în aceasta mă bucur, da, şi mă voi bucura.
 
19 Căci ştiu că aceasta se va întoarce pentru salvarea mea prin rugăciunea voastră şi prin aportul Duhului lui Isus Cristos,
 
20 Conform anticipării mele arzătoare şi în speranţa mea, că nu voi fi în nimic ruşinat, ci cu toată cutezanţa, ca întotdeauna, aşa şi acum Cristos va fi preamărit în trupul meu, fie prin viaţă, fie prin moarte.
 
21 Fiindcă pentru mine a trăi este Cristos, şi a muri este câştig.
 
22 Dar dacă trăiesc în carne, aceasta este rodul muncii mele; totuşi nu ştiu ce voi alege.
 
23 Fiindcă sunt strâmtorat din două părţi, având dorinţă să plec şi să fiu cu Cristos, ceea ce este mult mai bine;
 
24 Totuşi, a rămâne în carne este mai necesar pentru voi.
 
25 Şi, având această încredere, ştiu că voi trăi şi voi continua cu voi toţi, pentru înaintarea voastră şi bucuria credinţei,
 
26 Ca bucuria voastră să fie mai abundentă în Isus Cristos pentru mine, prin venirea mea din nou la voi.
 
27 Numai purtaţi-vă cum se cuvine evangheliei lui Cristos, pentru ca, fie că vin şi vă văd, fie că sunt absent, să aud despre ale voastre că staţi neclintiţi într-un singur duh, cu o singură minte, luptând împreună pentru credinţa evangheliei,
 
28 Şi nefiind înspăimântaţi în nimic de potrivnicii voştri, ceea ce le este o dovadă a pieirii, dar vouă a salvării, şi aceasta de la Dumnezeu.
 
29 Fiindcă vouă vă este dat, pe partea lui Cristos, nu numai a-l crede pe el, dar şi a suferi pentru el.
 
30 Având acelaşi conflict pe care l-aţi văzut în mine şi acum auziţi că este în mine.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | [ pagina următoare ]