Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Iosua Capitolul1
 
1 Şi s-a întâmplat, după moartea lui Moise, servitorul DOMNULUI, că DOMNUL i-a vorbit lui Iosua, fiul lui Nun, servitorul lui Moise, spunând:
 
2 Moise, servitorul meu, a murit; de aceea ridică-te acum şi treci Iordanul acesta, tu şi tot acest popor, până în ţara pe care le-o dau copiilor lui Israel.
 
3 Orice loc, pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi l-am dat; aşa cum i-am spus lui Moise.
 
4 De la pustie şi Libanul acesta până la râul cel mare, râul Eufrat, tot pământul hitiţilor şi până la marea cea mare spre apusul soarelui, va fi ţinutul vostru.
 
5 Niciun om nu va fi în stare să stea în picioare înaintea ta toate zilele vieţii tale; precum am fost cu Moise, astfel voi fi cu tine; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.
 
6 Fii tare şi curajos; fiindcă acestui popor tu îi vei împărţi ca moştenire ţara, pe care am jurat-o taţilor lor că le-o voi da.
 
7 Numai fii tare şi foarte curajos, ca să iei seama să faci conform cu toată legea pe care ţi-a poruncit-o servitorul meu, Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să prosperi oriunde vei merge.
 
8 Această carte a legii să nu se depărteze de gura ta, ci cugetă asupra ei zi şi noapte, ca să iei seama să faci conform cu tot ce este scris în ea; fiindcă atunci vei face calea ta prosperă şi atunci vei avea mult succes.
 
9 Nu ţi-am poruncit eu? Fii tare şi curajos; nu te teme, nici nu te descuraja, fiindcă DOMNUL Dumnezeul tău este cu tine oriunde mergi.
 
10 Atunci Iosua le-a poruncit ofiţerilor poporului, spunând:
 
11 Treceţi prin oştire şi porunciţi poporului, spunând: Pregătiţi-vă merinde, fiindcă în trei zile veţi trece Iordanul acesta, ca să intraţi să stăpâniţi ţara, pe care DOMNUL Dumnezeul vostru v-o dă ca să o stăpâniţi.
 
12 Şi Iosua le-a vorbit rubeniţilor şi gadiţilor şi jumătăţii tribului lui Manase, spunând:
 
13 Amintiţi-vă de cuvântul pe care vi l-a poruncit Moise, servitorul DOMNULUI, spunând: DOMNUL Dumnezeul vostru v-a dat odihnă şi v-a dat această ţară.
 
14 Soţiile voastre, micuţii voştri şi vitele voastre, să rămână în ţara pe care v-a dat-o Moise de această parte a Iordanului; dar voi să treceţi înarmaţi înaintea fraţilor voştri, toţi bărbaţii puternici de valoare şi să îi ajutaţi,
 
15 Până când DOMNUL va da odihnă fraţilor voştri, precum v-a dat şi vouă şi ei de asemenea vor fi luat în stăpânire ţara pe care le-o dă DOMNUL Dumnezeul vostru; atunci vă veţi întoarce în ţara stăpânirii voastre şi vă veţi bucura de ea, de partea aceasta a Iordanului spre răsăritul soarelui, pe care v-a dat-o Moise, servitorul DOMNULUI.
 
16 Şi i-au răspuns lui Iosua, spunând: Vom face tot ce ne porunceşti şi vom merge oriunde ne trimiţi.
 
17 Precum am dat ascultare lui Moise în toate, astfel îţi vom da ascultare ţie; numai DOMNUL Dumnezeul tău să fie cu tine, precum a fost cu Moise.
 
18 Oricine se va răzvrăti împotriva poruncii tale şi nu va da ascultare cuvintelor tale în tot ce îi porunceşti, să fie dat morţii; numai fii tare şi curajos!
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [ pagina următoare ]