Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Evrei Capitolul1
 
1 Dumnezeu, care în multe dăţi şi în diferite feluri, a vorbit odinioară taţilor prin profeţi,
 
2 În aceste zile de pe urmă ne-a vorbit prin Fiul său, pe care l-a pus moştenitor a toate, prin care a şi făcut lumile;
 
3 Care, fiind strălucirea gloriei lui şi caracterul întipărit al persoanei lui şi susţinând toate prin cuvântul puterii lui, după ce a făcut prin el însuşi curăţarea păcatelor noastre, s-a aşezat la dreapta Maiestăţii în înălţime;
 
4 Fiind făcut cu atât mai bun decât îngerii, cu cât a obţinut prin moştenire un nume nespus mai bun decât ei.
 
5 Căci, căruia dintre îngeri i-a spus el vreodată: Tu eşti Fiul meu, astăzi te-am născut? Şi din nou: Eu voi fi pentru el Tată şi el va fi pentru mine Fiu?
 
6 Şi din nou, când aduce în lume pe întâiul născut, el spune: Şi să i se închine toţi îngerii lui Dumnezeu.
 
7 Şi despre îngeri spune: Cel ce face pe îngerii lui duhuri şi pe servitorii lui o flacără de foc.
 
8 Dar Fiului îi spune: Tronul tău, Dumnezeule, este pentru totdeauna şi întotdeauna; un sceptru al dreptăţii este sceptrul împărăţiei tale.
 
9 Tu ai iubit dreptatea şi ai urât nelegiuirea; din această cauză Dumnezeu, Dumnezeul tău, te-a uns cu untdelemnul veseliei mai presus de tovarăşii tăi;
 
10 Şi tu, Doamne, la început ai întemeiat pământul; şi cerurile sunt faptele mâinilor tale;
 
11 Ele vor pieri, dar tu rămâi; şi toate se vor învechi precum o haină;
 
12 Şi ca pe un veşmânt le vei face sul şi vor fi schimbate; dar tu eşti acelaşi; şi anii tăi nu vor înceta.
 
13 Şi căruia dintre îngeri i-a spus vreodată: Şezi la dreapta mea, până voi face pe duşmanii tăi aşternutul piciorului tău?
 
14 Nu sunt toţi duhuri servitoare, trimise să servească pentru cei ce vor fi moştenitori ai salvării?
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [ pagina următoare ]