Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
2 Împăraţi Capitolul1
 
1 Şi după moartea lui Ahab, Moab s-a răzvrătit împotriva lui Israel.
 
2 Şi Ahazia a căzut printre zăbrele în camera lui de sus care era în Samaria şi s-a îmbolnăvit; şi a trimis mesageri şi le-a spus: Duceţi-vă, întrebaţi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, dacă mă voi reface din această boală.
 
3 Dar îngerul DOMNULUI i-a spus lui Ilie tişbitul: Ridică-te, urcă-te să întâmpini pe mesagerii împăratului Samariei şi spune-le: Nu pentru că nu este Dumnezeu în Israel, mergeţi voi să întrebaţi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului?
 
4 Şi acum, astfel spune DOMNUL: Nu vei coborî din acel pat în care te-ai urcat, ci vei muri negreşit. Şi Ilie a plecat.
 
5 Şi când mesagerii s-au întors la el, el le-a spus: De ce v-aţi întors acum?
 
6 Iar ei i-au zis: Un om s-a urcat să ne întâmpine şi ne-a spus: Mergeţi, întoarceţi-vă la împăratul care v-a trimis şi spuneţi-i: Astfel spune DOMNUL: Nu pentru că nu este Dumnezeu în Israel, mergeţi voi să întrebaţi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului? De aceea nu vei coborî din patul în care te-ai urcat, ci vei muri negreşit.
 
7 Şi el le-a spus: Ce fel de om era cel care s-a urcat să vă întâmpine şi v-a zis aceste cuvinte?
 
8 Iar ei i-au răspuns: Era un om păros şi încins cu un brâu de piele la coapse. Iar el a zis: Este Ilie tişbitul.
 
9 Atunci împăratul a trimis la el o căpetenie peste cincizeci, cu cei cincizeci ai săi. Şi acesta s-a urcat la el; şi, iată, el şedea pe vârful unui deal. Şi el i-a spus: Tu, om al lui Dumnezeu, împăratul a zis: Coboară.
 
10 Şi Ilie a răspuns şi a zis căpeteniei peste cincizeci: Dacă eu sunt un om al lui Dumnezeu, atunci să coboare foc din cer şi să te mistuie pe tine şi pe cei cincizeci ai tăi. Şi a coborât foc din cer şi i-a mistuit pe el şi pe cei cincizeci ai lui.
 
11 Din nou el a trimis de asemenea la el pe o altă căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci ai săi. Şi el a răspuns şi i-a zis: Om al lui Dumnezeu, astfel a spus împăratul: Coboară repede.
 
12 Şi Ilie a răspuns şi i-a zis: Dacă eu sunt un om al lui Dumnezeu, să coboare foc din cer şi să te mistuie pe tine şi pe cei cincizeci ai tăi. Şi focul lui Dumnezeu a coborât din cer şi i-a mistuit pe el şi pe cei cincizeci ai lui.
 
13 Şi el a trimis din nou o căpetenie peste a treia ceată de cincizeci cu cei cincizeci ai săi. Şi a treia căpetenie peste cincizeci s-a urcat şi a venit şi a căzut pe genunchi înaintea lui Ilie şi l-a implorat şi i-a spus: Om al lui Dumnezeu, te rog, să fie preţioasă înaintea ochilor tăi viaţa mea şi viaţa acestor cincizeci de servitori ai tăi.
 
14 Iată, a coborât foc din cer şi a mistuit pe cele două căpetenii dintâi peste cincizeci cu cei cincizeci ai lor; de aceea să fie preţioasă acum viaţa mea înaintea ochilor tăi.
 
15 Şi îngerul DOMNULUI i-a spus lui Ilie: Coboară cu el, nu te teme de el. Şi el s-a ridicat şi a coborât cu el la împărat.
 
16 Şi el i-a zis: Astfel spune DOMNUL: Pentru că ai trimis mesageri să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, nu este aceasta pentru că nu este Dumnezeu în Israel pentru a întreba din cuvântul lui? De aceea tu nu vei coborî din patul în care te-ai urcat, ci vei muri negreşit.
 
17 Astfel el a murit conform cuvântului DOMNULUI pe care Ilie i-l spusese. Şi Ioram a domnit în locul lui în al doilea an al lui Ioram, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda; deoarece nu avea fiu.
 
18 Şi restul faptelor lui Ahazia pe care le-a făcut, nu sunt ele scrise în cartea cronicilor împăraţilor lui Israel?
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [ pagina următoare ]