Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Mica Capitolul1
 
1 Cuvântul DOMNULUI care a venit la Mica, moraşitul, în zilele lui Iotam, Ahaz şi Ezechia, împăraţi ai lui Iuda, pe care el l-a văzut referitor la Samaria şi Ierusalim.
 
2 Ascultaţi, toţi oamenii; dă ascultare pământule şi tot ce este pe tine, şi Domnul DUMNEZEU să fie martor împotriva voastră, Domnul din templul lui sfânt.
 
3 Fiindcă, iată, DOMNUL iese din locul lui şi va coborî şi va călca în picioare înălţimile pământului.
 
4 Şi munţii se vor topi sub el şi văile, ca ceara înaintea focului, se vor despica şi ca apele turnate dintr-o râpă.
 
5 Toate acestea sunt pentru păcatul lui Iacob şi pentru păcatele casei lui Israel. Care este păcatul lui Iacob? Nu este Samaria? Şi care sunt locurile înalte ale lui Iuda? Nu sunt ele Ierusalimul?
 
6 De aceea voi face Samaria ca o movilă de pe câmp şi ca plantaţii de vii; şi voi rostogoli pietrele ei în vale şi îi voi dezveli temeliile.
 
7 Şi toate chipurile ei cioplite vor fi zdrobite în bucăţi şi toate darurile ei vor fi arse cu foc şi toţi idolii ei îi voi lăsa pustii, fiindcă ea a adunat din plata unei curve şi se vor întoarce ca plata unei curve.
 
8 De aceea eu voi boci şi voi urla, voi umbla dezbrăcat şi gol; voi face bocet ca dragonii şi voi jeli ca bufniţele.
 
9 Fiindcă rana ei este incurabilă; fiindcă a venit la Iuda; a venit la poarta poporului meu, la Ierusalim.
 
10 Nu spuneţi aceasta la Gat, nu plângeţi deloc; în casa lui Bet-Leafra rostogoleşte-te în ţărână.
 
11 Treci, tu, locuitor al Safirului, având ruşinea dezgolită; locuitorul lui Ţaanan nu a venit la jelirea lui Bet-Eţel; el va primi adăpost de la tine.
 
12 Fiindcă locuitorul Marotului a aşteptat cu grijă binele; dar răul a coborât de la DOMNUL la poarta Ierusalimului.
 
13 O, tu locuitor din Lachiş, înhamă animalul iute la car, ea este începutul păcatului fiicei Sionului, fiindcă păcatele Israelului s-au găsit în tine.
 
14 De aceea tu vei da daruri Moreşet-Gatului: casele lui Aczib vor fi o minciună împăraţilor lui Israel.
 
15 Totuşi eu îţi voi aduce un moştenitor, locuitor al Mareşahului, gloria lui Israel va ajunge până la Adulam.
 
16 Cheleşte-te şi tunde-te pentru copiii desfătărilor tale; măreşte-ţi chelia ca acvila; fiindcă ei sunt plecaţi de la tine în captivitate.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [ pagina următoare ]