Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Leviticul Capitolul1
 
1 Şi DOMNUL l-a chemat pe Moise şi i-a vorbit din tabernacolul întâlnirii, spunând:
 
2 Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: Dacă cineva dintre voi aduce un dar DOMNULUI, să aduceţi darul vostru dintre vite, din cireadă şi din turmă.
 
3 Dacă darul lui este un sacrificiu ars din cireadă, să aducă o parte bărbătească, fără cusur; să îl aducă după buna sa voie la uşa tabernacolului întâlnirii înaintea DOMNULUI.
 
4 Şi să îşi pună mâna pe capul ofrandei arse; şi îi va fi primită să facă ispăşire pentru el.
 
5 Şi să înjunghie taurul înaintea DOMNULUI; şi preoţii, fiii lui Aaron, să aducă sângele şi să stropească sângele de jur împrejur pe altarul care este lângă uşa tabernacolului întâlnirii.
 
6 Şi să jupoaie ofranda arsă şi să o taie în bucăţile ei.
 
7 Şi fiii preotului Aaron să pună foc peste altar şi să pună lemnele în ordine pe foc;
 
8 Şi preoţii, fiii lui Aaron, să pună bucăţile, capul şi grăsimea în ordine peste lemnele care sunt pe focul de pe altar;
 
9 Dar măruntaiele lui şi picioarele lui să le spele în apă; şi preotul să ardă totul pe altar, pentru a fi un sacrificiu ars, ofrandă făcută prin foc, de o aromă dulce DOMNULUI.
 
10 Şi dacă darul lui este din turme, adică dintre oi, sau dintre capre, pentru un sacrificiu ars, să aducă o parte bărbătească, fără cusur.
 
11 Şi să îl înjunghie pe partea altarului dinspre nord înaintea DOMNULUI; şi preoţii, fiii lui Aaron, să stropească sângele lui pe altar de jur împrejur.
 
12 Şi să îl taie în bucăţile lui cu capul lui şi grăsimea lui; şi preotul să le pună în ordine pe lemne, în focul de pe altar;
 
13 Dar să spele măruntaiele şi picioarele cu apă şi preotul să le aducă pe toate şi să le ardă pe altar; este un sacrificiu ars, ofrandă făcută prin foc, de o aromă dulce DOMNULUI.
 
14 Şi dacă sacrificiul ars pentru darul său DOMNULUI este dintre păsări, atunci să aducă darul său dintre turturele, sau dintre pui de porumbei.
 
15 Şi preotul să îl aducă la altar şi să îi smulgă capul şi să îl ardă pe altar; şi sângele lui să fie stors la marginea altarului;
 
16 Şi să îi smulgă guşa cu penele ei şi să o arunce lângă altar în partea de est, lângă locul cenuşii;
 
17 Şi să despice pasărea cu aripile ei, dar să nu o împartă în două; şi preotul să o ardă pe altar, peste lemnele care sunt în foc; este un sacrificiu ars, ofrandă făcută prin foc, de o aromă dulce DOMNULUI.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | [ pagina următoare ]