Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Neemia Capitolul1
 
1 Cuvintele lui Neemia, fiul lui Hacalia. Şi s-a întâmplat în luna Chisleu, în anul al douăzecilea, când eram în palatul Susa,
 
2 Că Hanani, unul dintre fraţii mei, a venit, el şi anumiţi bărbaţi din Iuda; şi i-am întrebat referitor la iudeii care scăpaseră, care rămăseseră din captivitate şi referitor la Ierusalim.
 
3 Şi ei mi-au spus: Rămăşiţa care a rămas din captivitate acolo în provincie este în mare necaz şi ocară; zidul Ierusalimului de asemenea este dărâmat şi porţile lui sunt arse cu foc.
 
4 Şi s-a întâmplat, după ce am auzit aceste cuvinte, că am şezut jos şi am plâns şi am jelit câteva zile şi am postit şi m-am rugat înaintea Dumnezeului cerului,
 
5 Şi am spus: Te implor, DOAMNE Dumnezeul cerului, Dumnezeul cel mare şi înfricoşător, care ţine legământul şi mila faţă de cei care îl iubesc şi păzesc poruncile lui;
 
6 Să fie acum urechea ta atentă şi ochii tăi deschişi, ca să auzi rugăciunea servitorului tău, cu care mă rog înaintea ta acum, zi şi noapte, pentru copiii lui Israel, servitorii tăi, şi mărturisesc păcatele copiilor lui Israel, pe care noi le-am păcătuit împotriva ta; deopotrivă eu şi casa tatălui meu am păcătuit.
 
7 Ne-am purtat foarte corupt împotriva ta şi nu am păzit poruncile, nici statutele, nici judecăţile, pe care le-ai poruncit servitorului tău Moise.
 
8 Aminteşte-ţi, te implor, de cuvântul pe care l-ai poruncit servitorului tău Moise, spunând: Dacă încălcaţi legea, vă voi împrăştia printre naţiuni;
 
9 Dar dacă vă întoarceţi la mine şi păziţi poruncile mele şi le faceţi; chiar dacă ar fi dintre voi aruncaţi până la marginea cea mai îndepărtată a cerului, totuşi îi voi aduna de acolo şi îi voi aduce în locul pe care l-am ales pentru a pune numele meu acolo.
 
10 Şi aceştia sunt servitorii tăi şi poporul tău, pe care l-ai răscumpărat prin marea ta putere şi prin mâna ta cea tare.
 
11 DOAMNE, te implor, să fie acum urechea ta atentă la rugăciunea servitorului tău şi la rugăciunea servitorilor tăi, care doresc să se teamă de numele tău; şi fă, te rog, să prospere servitorul tău în această zi şi dăruieşte-i milă înaintea ochilor acestui bărbat. Pentru că eu am fost paharnicul împăratului.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [ pagina următoare ]