Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
2 Timotei Capitolul1
 
1 Pavel, apostol al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu, conform cu promisiunea vieţii care este în Cristos Isus,
 
2 Lui Timotei, fiul meu preaiubit: Har, milă şi pace, de la Dumnezeu Tatăl şi de la Cristos Isus, Domnul nostru.
 
3 Mulţumesc lui Dumnezeu, căruia îi servesc din strămoşi cu o conştiinţă pură, că neîncetat amintesc despre tine în rugăciunile mele, noapte şi zi,
 
4 Dorind mult să te văd, având mereu în amintire lacrimile tale, ca să fiu umplut de bucurie,
 
5 Aducându-mi aminte de credinţa neprefăcută care este în tine, care a locuit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta Eunice şi sunt convins că şi în tine.
 
6 Din această cauză, îţi aduc aminte să reaprinzi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele.
 
7 Fiindcă Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere şi de dragoste şi de minte sănătoasă.
 
8 De aceea nu te ruşina de mărturia Domnului nostru, nici de mine, prizonierul lui, ci fii părtaş al suferinţelor evangheliei, conform puterii lui Dumnezeu,
 
9 Care ne-a salvat şi ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu conform faptelor noastre, ci conform cu propriul lui scop şi har, care ne-a fost dat în Cristos Isus, înainte ca lumea să înceapă,
 
10 Dar acum este făcut cunoscut prin arătarea Salvatorului nostru, Isus Cristos, care a abolit moartea şi a adus viaţa şi nemurirea la lumină prin evanghelie,
 
11 Pentru care sunt rânduit predicator şi apostol şi învăţător al neamurilor.
 
12 Din cauza căreia şi sufăr acestea, însă nu mă ruşinez, fiindcă ştiu pe cine am crezut şi sunt convins că el este în stare să păzească ce i-am încredinţat pentru ziua aceea.
 
13 Ţine strâns modelul cuvintelor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, în credinţa şi dragostea care este în Cristos Isus.
 
14 Acel lucru bun care ţi-a fost încredinţat, păzeşte-l prin Duhul Sfânt care locuieşte în noi.
 
15 Ştii aceasta, că toţi cei din Asia s-au întors de la mine, între care sunt Figel şi Hermogen.
 
16 Domnul să dea milă casei lui Onisifor, pentru că deseori m-a înviorat şi nu s-a ruşinat de lanţul meu,
 
17 Ci, când a fost în Roma, m-a căutat stăruitor şi m-a găsit.
 
18 Domnul să îi dea să găsească milă de la Domnul în acea zi; şi tu ştii foarte bine în câte mi-a servit el în Efes.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | [ pagina următoare ]