Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
3 Ioan Capitolul1
 
1 Bătrânul, preaiubitului Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr.
 
2 Preaiubitule, mai presus de toate doresc ca tu să prosperi şi să fii sănătos, aşa cum prosperă sufletul tău.
 
3 Fiindcă m-am bucurat foarte mult când fraţii au venit şi au adus mărturie despre adevărul care este în tine, aşa cum tu umbli în adevăr.
 
4 Nu am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.
 
5 Preaiubitule, cu credincioşie faci tot ceea ce lucrezi pentru fraţi şi pentru străini,
 
6 Care au adus mărturie despre dragostea ta creştină, înaintea bisericii; pe care dacă îi însoţeşti evlavios, bine vei face.
 
7 Fiindcă pentru numele lui au ieşit, neluând nimic de la neamuri.
 
8 De aceea suntem datori să îi primim pe unii ca aceştia, ca să fim conlucrători adevărului.
 
9 Am scris bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu ne primeşte.
 
10 Din această cauză, dacă vin, îi voi aminti faptele sale pe care le face, îndrugând cuvinte răutăcioase împotriva noastră; şi nemulţumit cu acestea, el nici nu îi primeşte pe fraţi şi opreşte pe cei ce doresc să îi primească şi îi dă afară din biserică.
 
11 Preaiubitule, nu urma ceea ce este rău, ci ceea ce este bun. Cel ce face bine este din Dumnezeu, dar cel ce face rău nu l-a văzut pe Dumnezeu.
 
12 Dimitrie are o mărturie bună de la toţi şi a adevărului însuşi; da, şi noi aducem mărturie; şi ştiţi că mărturia noastră este adevărată.
 
13 Aveam multe să scriu, dar nu voiesc să îţi scriu cu cerneală şi condei.
 
14 Dar mă încred să te văd în curând şi vom vorbi faţă în faţă. Pace ţie. Te salută prietenii noştri. Salută prietenii pe nume.
 
 

  |