Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Iov Capitolul1
 
1 A fost un om în ţara Uţ, al cărui nume era Iov; şi acel om era desăvârşit şi integru şi unul care se temea de Dumnezeu şi evita răul.
 
2 Şi i s-au născut şapte fii şi trei fiice.
 
3 Averea lui de asemenea era şapte mii de oi şi trei mii de cămile şi cinci sute de perechi de boi şi cinci sute de măgăriţe şi o gospodărie foarte mare, astfel încât acest om era cel mai mare dintre toţi oamenii din est.
 
4 Şi fiii lui mergeau şi dădeau ospeţe în casele lor, fiecare la ziua lui; şi trimiteau şi chemau pe cele trei surori ale lor să mănânce şi să bea cu ei.
 
5 Şi se întâmpla, când zilele ospeţelor treceau, că Iov trimitea şi îi sfinţea şi se ridica devreme dimineaţa şi aducea ofrande arse conform numărului lor, al tuturor, pentru că Iov spunea: Poate că fiii mei au păcătuit şi au blestemat pe Dumnezeu în inimile lor. Astfel făcea Iov continuu.
 
6 Şi a fost o zi când fiii lui Dumnezeu au venit să se prezinte înaintea DOMNULUI; şi Satan a venit de asemenea printre ei.
 
7 Şi DOMNUL i-a spus lui Satan: De unde vii? Atunci Satan a răspuns DOMNULUI şi a zis: De la cutreierarea pământului şi de la preumblarea în sus şi în jos pe acesta.
 
8 Şi DOMNUL i-a spus lui Satan: Ai luat aminte la servitorul meu Iov, că nu este niciunul asemenea lui pe pământ, un om desăvârşit şi integru, unul care se teme de Dumnezeu şi evită răul?
 
9 Atunci Satan a răspuns DOMNULUI şi a zis: Se teme Iov de Dumnezeu degeaba?
 
10 Nu l-ai îngrădit pe el şi casa lui şi tot ce are de jur împrejur? Tu ai binecuvântat lucrarea mâinilor sale şi averea lui s-a înmulţit în ţară.
 
11 Dar întinde-ţi mâna acum şi atinge tot ce are el şi te va blestema în faţă.
 
12 Şi DOMNUL i-a spus lui Satan: Iată, tot ce are el este în puterea ta; numai asupra lui să nu îţi întinzi mâna. Astfel Satan a plecat din prezenţa DOMNULUI.
 
13 Şi a fost o zi când fiii săi şi fiicele sale mâncau şi beau vin în casa fratelui lor mai mare.
 
14 Şi a venit un mesager la Iov şi a spus: Boii arau şi măgăriţele păşteau lângă ei;
 
15 Şi sabeenii au căzut asupra lor şi i-au luat; da, au ucis servitorii cu tăişul sabiei; şi doar eu singur am scăpat ca să îţi aduc vestea.
 
16 În timp ce el încă vorbea, a venit de asemenea un altul şi a spus: Focul lui Dumnezeu a căzut din cer şi a ars oile şi servitorii şi i-a mistuit; şi doar eu singur am scăpat ca să îţi aduc vestea.
 
17 În timp ce el încă vorbea, a venit de asemenea un altul şi a spus: Caldeenii au făcut trei cete şi au căzut asupra cămilelor şi le-au dus şi au ucis servitorii cu tăişul sabiei; şi doar eu singur am scăpat ca să îţi aduc vestea.
 
18 În timp ce el încă vorbea, a venit de asemenea un altul şi a spus: Fiii tăi şi fiicele tale mâncau şi beau vin în casa fratelui lor mai mare,
 
19 Şi, iată, a venit un vânt mare dinspre pustie şi a lovit cele patru colţuri ale casei şi ea a căzut peste tineri şi ei sunt morţi; şi doar eu singur am scăpat ca să îţi aduc vestea.
 
20 Atunci Iov s-a ridicat şi şi-a rupt mantaua şi şi-a ras capul şi a căzut la pământ şi s-a închinat,
 
21 Şi a spus: Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce acolo: DOMNUL a dat şi DOMNUL a luat; binecuvântat fie numele DOMNULUI.
 
22 În toate acestea Iov nu a păcătuit, nici nu l-a acuzat pe Dumnezeu prosteşte.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | [ pagina următoare ]