Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Naum Capitolul1
 
1 Povara Ninivei. Cartea viziunii lui Naum elcoşitul.
 
2 Dumnezeu este gelos şi DOMNUL se răzbună; DOMNUL se răzbună şi este plin de furie; DOMNUL se va răzbuna pe potrivnicii lui şi el păstrează furie pentru duşmanii lui.
 
3 DOMNUL este încet la mânie şi măreţ în putere şi nu va achita deloc pe cel stricat; DOMNUL îşi are calea în vârtej de vânt şi în furtună, şi norii sunt praful picioarelor lui.
 
4 El mustră marea şi o face uscat şi seacă toate râurile; Basanul tânjeşte şi Carmelul de asemenea; şi floarea Libanului tânjeşte.
 
5 Munţii se cutremură înaintea lui şi dealurile se topesc şi pământul arde la prezenţa lui, da, lumea şi tot ce locuieşte în ea.
 
6 Cine poate sta în faţa indignării lui? Şi cine poate rămâne în înverşunarea mâniei lui? Furia lui este turnată ca focul şi stâncile sunt dărâmate de el.
 
7 DOMNUL este bun, o întăritură în ziua tulburării; şi el îi cunoaşte pe cei ce se încred în el.
 
8 Dar cu un potop ce se revarsă, va distruge deplin acel loc şi întunericul va urmări pe duşmanii lui.
 
9 Ce vă închipuiţi împotriva DOMNULUI? El va mistui deplin; necazul nu se va ridica a doua oară.
 
10 Pe când ei sunt îngrămădiţi ca spinii şi beţi ca beţivii, vor fi mistuiţi ca miriştea cu totul uscată.
 
11 Este unul ieşit din tine, care îşi închipuie răul împotriva DOMNULUI, un sfătuitor stricat.
 
12 Astfel spune DOMNUL: Deşi sunt liniştiţi şi de asemenea mulţi, totuşi astfel vor fi ei stârpiţi, când el va trece. Deşi te-am chinuit, nu te voi mai chinui.
 
13 Fiindcă acum voi sfărâma jugul lui de pe tine şi îţi voi rupe legăturile.
 
14 Şi DOMNUL a dat o poruncă referitor la tine, ca numele tău să nu mai fie semănat; din casa dumnezeilor tăi voi stârpi chipul cioplit şi chipul turnat; îţi voi săpa mormântul, căci eşti nemernic.
 
15 Iată, pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea! Iudo, ţine-ţi sărbătorile solemne, împlineşte-ţi promisiunile, căci cel stricat nu va mai trece prin tine; el este stârpit deplin.
 
 

  | 2 | 3 | [ pagina următoare ]