Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
1 Corinteni Capitolul1
 
1 Pavel, chemat să fie apostol al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Sosten,
 
2 Bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, celor sfinţiţi în Cristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, cu toţi cei ce cheamă în fiecare loc numele lui Isus Cristos, Domnul nostru, Domn deopotrivă al lor şi al nostru;
 
3 Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos!
 
4 Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna în legătură cu voi, pentru harul lui Dumnezeu care vă este dat prin Isus Cristos;
 
5 Pentru că în toate sunteţi îmbogăţiţi prin el, în toată cuvântarea şi toată cunoaşterea.
 
6 Aşa cum mărturia lui Cristos a fost confirmată în voi,
 
7 Astfel încât nu vă lipseşte niciun dar, aşteptând venirea Domnului nostru Isus Cristos;
 
8 Care de asemenea vă va confirma până la sfârşit, ireproşabili în ziua Domnului nostru Isus Cristos.
 
9 Credincios este Dumnezeu, prin care aţi fost chemaţi la părtăşia Fiului său Isus Cristos, Domnul nostru.
 
10 Acum vă implor, fraţilor, prin numele Domnului nostru Isus Cristos, ca voi toţi să vorbiţi acelaşi lucru şi să nu fie dezbinări între voi, ci să fiţi desăvârşit uniţi în aceeaşi minte şi în aceeaşi judecată.
 
11 Fiindcă mi-a fost făcut cunoscut despre voi, fraţii mei, prin cei ai Cloei, că printre voi sunt certuri.
 
12 Acum spun aceasta, pentru că fiecare dintre voi spune: Eu sunt al lui Pavel; şi eu al lui Apolo; şi eu al lui Chifa; şi eu al lui Cristos.
 
13 Este Cristos împărţit? A fost Pavel crucificat pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost botezaţi?
 
14 Mulţumesc lui Dumnezeu că nu am botezat pe niciunul dintre voi, afară de Crisp şi de Gaiu;
 
15 Ca nu cumva să spună cineva că am botezat în propriul meu nume.
 
16 Şi am botezat şi casa lui Stefana; încolo, nu ştiu dacă am botezat pe altcineva.
 
17 Căci Cristos m-a trimis nu să botez, ci să predic evanghelia; nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Cristos să fie făcută fără efect.
 
18 Fiindcă predicarea crucii este nebunie celor ce pier, dar nouă care suntem salvaţi, ne este puterea lui Dumnezeu.
 
19 Fiindcă este scris: Voi nimici înţelepciunea înţelepţilor şi voi zădărnici înţelegerea celor chibzuiţi.
 
20 Unde este înţeleptul? Unde este scribul? Unde este certăreţul acestei lumi? Nu a făcut Dumnezeu prostească înţelepciunea acestei lumi?
 
21 Fiindcă, întrucât, în înţelepciunea lui Dumnezeu, lumea prin înţelepciune nu a cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu a binevoit să salveze prin nebunia predicării pe cei ce cred.
 
22 Fiindcă iudeii cer un semn şi grecii caută înţelepciune,
 
23 Dar noi predicăm pe Cristos crucificat; pentru iudei poticnire iar pentru greci nebunie;
 
24 Dar pentru cei chemaţi, deopotrivă iudei şi greci, pe Cristos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu.
 
25 Pentru că nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii; şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.
 
26 Fiindcă vedeţi chemarea voastră, fraţilor, că nu sunt mulţi înţelepţi conform cărnii, nici mulţi puternici, nici mulţi nobili chemaţi.
 
27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile prosteşti ale lumii ca să facă de ruşine pe cei înţelepţi; şi Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de ruşine pe cele tari.
 
28 Şi lucrurile josnice ale lumii şi cele dispreţuite, Dumnezeu le-a ales; şi cele care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt;
 
29 Aşa ca nicio carne să nu se laude înaintea lui.
 
30 Dar datorită lui sunteţi voi în Cristos Isus, care este făcut de la Dumnezeu pentru noi înţelepciune şi dreptate şi sfinţire şi răscumpărare;
 
31 Pentru ca, după cum este scris: Cel ce se laudă, să se laude în Domnul.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [ pagina următoare ]