Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Osea Capitolul1
 
1 Cuvântul DOMNULUI care a venit la Osea, fiul lui Beeri, în zilele lui Ozia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, împăraţi ai lui Iuda, şi în zilele lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împărat al lui Israel.
 
2 Începutul cuvântului DOMNULUI prin Osea. Şi DOMNUL i-a spus lui Osea: Du-te, ia-ţi o soţie a curviilor şi copii ai curviilor; fiindcă ţara a curvit mult, depărtându-se de DOMNUL.
 
3 Astfel el a mers şi a luat pe Gomer, fiica lui Diblaim, care a rămas însărcinată şi i-a născut un fiu.
 
4 Şi DOMNUL i-a spus: Pune-i numele Izreel; căci încă puţin timp şi voi răzbuna sângele lui Izreel peste casa lui Iehu şi voi face să înceteze împărăţia casei lui Israel.
 
5 Şi se va întâmpla în acea zi, că voi frânge arcul lui Israel în valea lui Izreel.
 
6 Şi ea a rămas din nou însărcinată şi a născut o fiică. Şi Dumnezeu i-a spus: Pune-i numele Lo-Ruhama; fiindcă nu voi mai avea milă de casa lui Israel; ci îi voi lua cu desăvârşire.
 
7 Dar voi avea milă de casa lui Iuda, şi îi voi salva prin DOMNUL Dumnezeul lor, şi nu îi voi salva prin arc, nici prin sabie, nici prin bătălie, nici prin cai şi nici prin călăreţi.
 
8 Şi după ce a înţărcat-o pe Lo-Ruhama, a rămas însărcinată şi a născut un fiu.
 
9 Atunci Dumnezeu a spus: Pune-i numele Lo-Ami, fiindcă voi nu sunteţi poporul meu şi eu nu voi fi Dumnezeul vostru.
 
10 Totuşi numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se poate măsura nici număra; şi se va întâmpla că, în locul unde li s-a spus: Voi nu sunteţi poporul meu, acolo li se va spune: Sunteţi fiii Dumnezeului cel viu.
 
11 Atunci copiii lui Iuda şi copiii lui Israel se vor aduna şi îşi vor rândui o singură căpetenie şi se vor urca din ţară; fiindcă mare va fi ziua lui Izreel.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [ pagina următoare ]