Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Galateni Capitolul1
 
1 Pavel, apostol (nu de la oameni, nici prin om, ci prin Isus Cristos şi Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat dintre morţi),
 
2 Şi toţi fraţii care sunt cu mine, bisericilor Galatiei,
 
3 Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Cristos,
 
4 Care s-a dat pe sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne elibereze din această lume rea, conform voii lui Dumnezeu şi Tatăl nostru;
 
5 A lui fie gloria pentru totdeauna şi întotdeauna! Amin.
 
6 Mă minunez că aşa de repede v-aţi întors de la cel ce v-a chemat în harul lui Cristos, la o evanghelie diferită,
 
7 Care nu este una adevărată, ci sunt unii care vă tulbură şi voiesc să pervertească evanghelia lui Cristos.
 
8 Dar chiar dacă noi, sau un înger din cer vă va predica orice altă evanghelie decât aceea pe care v-am predicat-o noi, anatema fie!
 
9 Cum am spus noi mai înainte, aşa spun eu acum din nou: Dacă vă va predica cineva orice altă evanghelie decât aceea pe care aţi primit-o, anatema fie!
 
10 Căci acum pe oameni conving, sau pe Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Căci dacă aş plăcea încă oamenilor, nu aş fi robul lui Cristos.
 
11 Dar vă fac cunoscut, fraţilor, că evanghelia care a fost predicată de mine nu este conform omului,
 
12 Fiindcă nici nu am primit-o de la om, nici nu am învăţat-o de la om, ci prin revelaţia lui Isus Cristos.
 
13 Fiindcă aţi auzit de purtarea mea de odinioară, în iudaism, că persecutam peste măsură biserica lui Dumnezeu şi o pustiiam;
 
14 Şi creşteam în iudaism peste mulţi de o vârstă cu mine, din naţiunea mea, fiind peste măsură de zelos pentru tradiţiile taţilor mei.
 
15 Dar când a plăcut lui Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul său,
 
16 Pentru a revela pe Fiul său în mine, ca să îl predic printre păgâni, îndată, nu am primit sfat de la carne şi sânge,
 
17 Nici nu am urcat la Ierusalim la cei care au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia şi m-am întors din nou la Damasc.
 
18 Apoi, după trei ani, am urcat la Ierusalim să îl văd pe Petru şi am rămas cu el cincisprezece zile.
 
19 Dar nu am văzut pe alţii dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului.
 
20 Şi în cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint.
 
21 După aceea am venit în ţinuturile Siriei şi Ciliciei;
 
22 Şi eram necunoscut la faţă bisericilor din Iudeea care erau în Cristos.
 
23 Ci auzeau numai că: Cel ce ne persecuta odată, acum predică credinţa pe care odinioară el o pustiia.
 
24 Şi glorificau pe Dumnezeu în mine.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [ pagina următoare ]