Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Postanak
Izlazak
Levitski Zakonik
Brojevi
Ponovljeni Zakon
Jošua
Suci
Ruta
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Jevanđelje po Mateju
Jevanđelje po Marku
Jevanđelje po Luki
Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima Poslanica
2. Korinćanima Poslanica
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. Solunjanima Poslanica
2. Solunjanima Poslanica
1. Timoteju Poslanica
2. Timoteju Poslanica
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva Poslanica
1. Petrova Poslanica
2. Petrova Poslanica
1. Ivanova Poslanica
2. Ivanova Poslanica
3. Ivanova Poslanica
Judina Poslanica
Otkrivenje Ivanovo
 
 

 
 
translate into
Mudre izreke Chapter1
 
1 Mudre izreke Salomona, sina Davidova, kralja izraelskog:
 
2 da se spozna mudrost i pouka, da se shvate razumne riječi;
 
3 da se primi umna pouka, pravda i pravica i nepristranost;
 
4 da se dade pamet neiskusnima, mladiću znanje i umijeće;
 
5 kad mudar čuje, da umnoži znanje, a razuman steče mudrije misli;
 
6 da razumije izreke i prispodobe, riječi mudraca i njihove zagonetke.
 
7 Strah je Gospodnji početak spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku.
 
8 Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga i ne odbacuj naputka svoje majke!
 
9 Jer će ti biti ljupki vijenac na glavi i ogrlica oko tvoga vrata.
 
10 Sine moj, ako te grešnici mame, ne pristaj;
 
11 ako bi rekli:"Hodi s nama, da vrebamo krv, čekamo u zasjedi nevina ni za što;
 
12 da ih progutamo žive kao carstvo smrti i cijele kao one koji silaze u grob;
 
13 naplijenit ćemo svakojaka blaga, napuniti svoje kuće plijenom;
 
14 bacat ćeš s nama svoj ždrijeb, svi ćemo zajedno imati jednu kesu."
 
15 Sine moj, ne idi s njima na put, makni nogu od njihove staze.
 
16 Jer na zlo trče svojim nogama i hite prolijevati krv.
 
17 Jer uzalud je razapinjati mrežu pred očima svima pticama.
 
18 A oni vrebaju vlastitu krv, postavljaju zasjedu svojemu životu.
 
19 Takva je sudba svih lakomih na ružan dobitak:on ih života stane.
 
20 Mudrost glasno uzvikuje na ulici, na trgovima diže svoj glas;
 
21 propovijeda po bučnim uglovima, na otvorenim gradskim vratima govori svoje riječi:
 
22 "Dokle ćete, vi glupi, ljubiti glupost i dokle će podsmjevačima biti milo podsmijevanje, i dokle će bezumnici mrziti znanje?
 
23 Poslušajte moju opomenu! Gle, svoj duh pred vas izlijevam, hoću vas poučiti svojim riječima.
 
24 Koliko sam vas zvala, a vi ste odbijali; pružala sam ruku, ali je nitko ne opazi.
 
25 Nego ste odbacili svaki moj savjet i niste poslušali moje opomene;
 
26 zato ću se i ja smijati vašoj propasti, rugat ću se kad vas obuzme tjeskoba:
 
27 kad navali na vas strah kao nevrijeme i zgrabi vas propast kao vihor, kad navali na vas nevolja i muka.
 
28 Tada će me zvati, ali se ja neću odazvati; tražit će me, ali me neće naći.
 
29 Jer su mrzili spoznaju i nisu izabrali Gospodnjeg straha
 
30 niti su poslušali moj savjet, nego su prezreli svaku moju opomenu.
 
31 Zato će jesti plod svojeg vladanja i nasititi se vlastitih savjeta.
 
32 Jer glupe će ubiti njihovo odbijanje, a nemar će upropastiti bezumne.
 
33 A tko sluša mene, bezbrižan ostaje i spokojno živi bez straha od zla."
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [ Next ]