Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Postanak
Izlazak
Levitski Zakonik
Brojevi
Ponovljeni Zakon
Jošua
Suci
Ruta
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Jevanđelje po Mateju
Jevanđelje po Marku
Jevanđelje po Luki
Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima Poslanica
2. Korinćanima Poslanica
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. Solunjanima Poslanica
2. Solunjanima Poslanica
1. Timoteju Poslanica
2. Timoteju Poslanica
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva Poslanica
1. Petrova Poslanica
2. Petrova Poslanica
1. Ivanova Poslanica
2. Ivanova Poslanica
3. Ivanova Poslanica
Judina Poslanica
Otkrivenje Ivanovo
 
 

 
 
translate into
Poslanica Filemonu Chapter1
 
1 Pavao, sužanj Isusa Krista, i brat Timotej:ljubljenom Filemonu, suradniku našemu,
 
2 i sestri Apiji, i Arhipu, suborcu našem, i Crkvi u tvojoj kući.
 
3 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
 
4 Zahvaljujem svagda Bogu svojemu spominjući te se u svojim molitvama
 
5 jer čujem za tvoju ljubav i vjeru koju imaš prema Gospodinu Isusu Kristu i prema svima svetima.
 
6 Nek zajedništvo tvoje vjere bude djelotvorno u spoznanju svakoga mogućeg dobra među vama poradi Krista!
 
7 Uvelike si me doista obradovao i utješio svojom ljubavlju jer si, brate, okrijepio srca svetih.
 
8 Stoga, premda imam punu slobodu u Kristu da ti zapovjedim što ti je činiti,
 
9 poradi ljubavi radije molim, kakav već jesam, Pavao, starac, a sada i sužanj Krista Isusa.
 
10 Molim te za svoje dijete koje rodih u okovima, za Onezima,
 
11 negda tebi nekorisna, a sada i tebi i meni veoma korisna.
 
12 Šaljem ti ga - njega, srce svoje.
 
13 Htjedoh ga zadržati kod sebe da mi mjesto tebe posluži u okovima evanđelja.
 
14 Ali ne htjedoh preko tvoje volje da ne bi tvoja dobrota bila od nevolje, nego od dobre volje.
 
15 Možda baš zato bi za čas odijeljen da ga dobiješ zauvijek -
 
16 ne kao roba, nego više od roba, kao brata ljubljenoga, osobito meni, a koliko više tebi, i po tijelu i po Gospodinu.
 
17 Smatraš li me dakle drugom, primi ga kao mene.
 
18 Ako ti je u čemu skrivio ili ti je što dužan, to meni upiši.
 
19 Ja, Pavao, potpisujem svojom rukom:ja ću platiti. Da ti ne reknem da mi i samoga sebe duguješ!
 
20 Hajde, brate, da se tobom okoristim u Gospodinu:okrijepi srce moje u Kristu!
 
21 Uzdajući se u tvoju poslušnost, napisah ti uvjeren da ćeš još više učiniti, nego te molim.
 
22 K tome, pripravi mi obitavalište jer se nadam da ću vam po vašim molitvama biti darovan.
 
23 Pozdravlja te Epafra, moj suuznik u Kristu Isusu, Marko, Aristarh, Dema i Luka, moji suradnici.
 
24 Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim!
 
 

  |