Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Postanak
Izlazak
Levitski Zakonik
Brojevi
Ponovljeni Zakon
Jošua
Suci
Ruta
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Jevanđelje po Mateju
Jevanđelje po Marku
Jevanđelje po Luki
Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima Poslanica
2. Korinćanima Poslanica
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. Solunjanima Poslanica
2. Solunjanima Poslanica
1. Timoteju Poslanica
2. Timoteju Poslanica
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva Poslanica
1. Petrova Poslanica
2. Petrova Poslanica
1. Ivanova Poslanica
2. Ivanova Poslanica
3. Ivanova Poslanica
Judina Poslanica
Otkrivenje Ivanovo
 
 

 
 
translate into
3. Ivanova Poslanica Chapter1
 
1 Starješina ljubljenom Gaju koga ljubim u Istini.
 
2 Ljubljeni! Želim ti u svemu dobro i da budeš zdrav, kao što je dobro tvojoj duši.
 
3 Veoma se obradovah kada dođoše braća i posvjedočiše za tvoju istinu:kako ti živiš po Istini.
 
4 Čuti da moja djeca po Istini žive! - nema mi veće radosti od toga.
 
5 Ljubljeni, pravi si vjernik u svemu što činiš za braću, i to za došljake.
 
6 Oni posvjedočiše tvoju ljubav pred Crkvom i dobro ćeš učiniti ako ih ispratiš Boga dostojno.
 
7 Jer poradi Imena iziđoše i ne primaju ništa od pogana.
 
8 Mi smo dakle dužni takve primati da budemo suradnici Istine.
 
9 Pisao sam nešto Crkvi:ali Diotref, koji hoće da bude prvi među njima, ne prima nas.
 
10 Zato ako dođem, spočitnut ću mu djela koja čini naklapajući zlobne riječi o nama. Ni to mu nije dosta, nego ne prima braće, a onima koji bi to htjeli, brani i izgoni ih iz Crkve.
 
11 Ljubljeni! Ne nasljeduj zlo, nego dobro. Tko dobro čini, od Boga je; tko zlo čini, nije vidio Boga.
 
12 Za Demetrija svjedoče svi, i sama Istina, a i mi svjedočimo. A znaš da je naše svjedočanstvo istinito.
 
13 Mnogo bih ti imao pisati, ali neću da ti pišem crnilom i perom.
 
14 Nadam se da ću te uskoro vidjeti pa ćemo iz usta u usta govoriti.
 
15 Mir tebi! Pozdravljaju te prijatelji. Pozdravi prijatelje poimence.
 
 

  |