Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Postanak
Izlazak
Levitski Zakonik
Brojevi
Ponovljeni Zakon
Jošua
Suci
Ruta
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Jevanđelje po Mateju
Jevanđelje po Marku
Jevanđelje po Luki
Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima Poslanica
2. Korinćanima Poslanica
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. Solunjanima Poslanica
2. Solunjanima Poslanica
1. Timoteju Poslanica
2. Timoteju Poslanica
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva Poslanica
1. Petrova Poslanica
2. Petrova Poslanica
1. Ivanova Poslanica
2. Ivanova Poslanica
3. Ivanova Poslanica
Judina Poslanica
Otkrivenje Ivanovo
 
 

 
 
translate into
2. Petrova Poslanica Chapter1
 
1 Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koje pravednošću Boga našega i Spasitelja Isusa Krista zapade ista dragocjena vjera kao i nas.
 
2 Punina vam milosti i mira po spoznaji Boga i Isusa, Gospodina našega!
 
3 Doista, po spoznaji njega, koji nas pozva slavom svojom i krepošću, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost.
 
4 Time smo obdareni dragocjenim, najvećim obećanjima da po njima postanete zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.
 
5 Zbog toga svim marom prionite:vjerom osigurajte krepost, krepošću spoznaje,
 
6 spoznanjem uzdržljivost, uzdržljivošću postojanost, postojanošću pobožnost,
 
7 pobožnošću bratoljublje, bratoljubljem ljubav.
 
8 Jer ako to imate i u tom napredujete, nećete biti besposleni i neplodni za spoznanje Isusa Krista.
 
9 A tko toga nema, slijep je, kratkovidan; zaboravio je da je očišćen od svojih prijašnjih grijeha.
 
10 Zato, braćo, to revnije uznastojte učvrstiti svoj poziv i izabranje:to čineći - ne, nećete posrnuti nikada!
 
11 Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.
 
12 Zato ću vas uvijek na to podsjećati premda to znate i utvrđeni ste u primljenoj istini.
 
13 Pravo je, mislim, da vas dok sam u ovom šatoru, budim opomenom,
 
14 svjestan da ću brzo napustiti svoj šator, kako mi i Gospodin naš Isus Krist očitova.
 
15 A pobrinut ću se da se i nakon mojeg izlaska uvijek toga sjećate.
 
16 Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva.
 
17 Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas:Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina!
 
18 Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori.
 
19 Tako nam je potvrđena proročka riječ te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu - dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.
 
20 Ponajprije znajte ovo:nijedno se proroštvo Pisma ne može tumačiti samovoljno
 
21 jer nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili.
 
 

  | 2 | 3 | [ Next ]