Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Postanak
Izlazak
Levitski Zakonik
Brojevi
Ponovljeni Zakon
Jošua
Suci
Ruta
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Jevanđelje po Mateju
Jevanđelje po Marku
Jevanđelje po Luki
Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima Poslanica
2. Korinćanima Poslanica
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. Solunjanima Poslanica
2. Solunjanima Poslanica
1. Timoteju Poslanica
2. Timoteju Poslanica
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva Poslanica
1. Petrova Poslanica
2. Petrova Poslanica
1. Ivanova Poslanica
2. Ivanova Poslanica
3. Ivanova Poslanica
Judina Poslanica
Otkrivenje Ivanovo
 
 

 
 
translate into
2. Samuelova Chapter1
 
1 Poslije Šaulove smrti David se vratio kući pobijedivši Amalečane. Dva je dana proveo u Siklagu.
 
2 Trećega dana dođe neki čovjek iz Šaulova tabora, razdrtih haljina i prahom posute glave. Došavši k Davidu, baci se na zemlju i pokloni mu se.
 
3 David ga upita:"Odakle dolaziš?" A on mu odgovori:"Umakao sam iz izraelskog tabora."
 
4 A David ga upita:"Što se dogodilo? Pripovijedaj mi!" On odvrati:"Narod je pobjegao iz boja, a mnogo je ljudi i poginulo. Mrtvi su i Šaul i njegov sin Jonatan."
 
5 Nato David upita mladoga glasonošu:"Kako znaš da je poginuo Šaul i njegov sin Jonatan?"
 
6 A mladi glasonoša odgovori:"Slučajno sam došao na goru Gilbou i vidio Šaula kako se upro u svoje koplje, a bojna kola i konjanici natisnuli se za njim.
 
7 Šaul, obazrevši se, ugleda mene pa me zovnu, a ja mu se odazvah:'Evo me!'
 
8 I upita me on:'Tko si ti?' A ja mu odgovorih:'Amalečanin sam.'
 
9 Tada mi on reče:'Dođi ovamo k meni pa me ubij, jer me obuzeo smrtni grč, a duša je još sva u meni!'
 
10 Pristupih k njemu i zadadoh mu smrtni udarac, jer sam znao da neće preživjeti nakon pada. Zatim uzeh kraljevski znak koji mu bijaše na glavi i narukvicu koju imaše na ruci i, evo, donesoh to svome gospodaru."
 
11 Tada David zgrabi svoje haljine i razdrije ih, a tako i svi ljudi koji bijahu s njim.
 
12 I naricali su, plakali i postili do večera za Šaulom i za njegovim sinom Jonatanom, za Jahvinim narodom i za domom Izraelovim što izginuše od mača.
 
13 Potom David upita mladoga glasonošu:"Odakle si ti?" A on odgovori:"Ja sam sin jednoga došljaka, Amalečanina."
 
14 Tada mu reče David:"Kako se nisi bojao dići ruku da ubiješ pomazanika Jahvina?"
 
15 I dozva David jednoga od momaka i zapovjedi mu:"Dođi ovamo i smakni ga!" Udari ga momak i on umrije.
 
16 A David mu još doviknu:"Tvoja krv na tvoju glavu! Tvoja su usta posvjedočila protiv tebe kad si rekao:'Ja sam ubio pomazanika Jahvina.'"
 
17 Tada David zapjeva ovu tužaljku za Šaulom i za njegovim sinom Jonatanom.
 
18 Zapisana je u Knjizi Pravednikovoj da je uče sinovi Judini. David reče:
 
19 "Oh, kako ti slava pade, Izraele, izginuše div-junaci na tvom visu!
 
20 O porazu vi u Gatu ne pričajte, aškelonskim ulicama ne glasite, da se kćeri ne vesele filistejske, mlade žene da ne kliču nevjerničke.
 
21 O Gilbojske gore klete, rosa na vas ne padala nit vas kiša s neba prala! Vaša polja ne vraćala rod za sjeme, jer kod vas je osramoćen štit junaka! Štit Šaulov nije bio uljem mazan,
 
22 nego krvlju ranjenika, mašću palih! Luk Jonate nikad nije promašio, mač Šaulov nikad bezuspješan bio!
 
23 Šaul i Jonata, ljupki, ponositi, ni živi se ne rastaše, ni u smrti! Od orlova bjehu brži, od lavova snagom jači!
 
24 Za Šaulom sad plačite, Izraelke, jer je u kras i u grimiz vas odijevo! Uz to zlatan nakit on je na ruho vam pričvršćivo.
 
25 Usred boja poginuše div-junaci! Smrt me tvoja, Jonatane, ožalosti!
 
26 Žao mi je tebe, brate, Jonatane! Kako li mi drag bijaše ti veoma! Ljubav tvoja bješe meni još od ženske čudesnija.
 
27 Oh, kako su izginuli div-junaci, i oružje bojno kako skršeno je!"
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [ Next ]