Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Postanak
Izlazak
Levitski Zakonik
Brojevi
Ponovljeni Zakon
Jošua
Suci
Ruta
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Jevanđelje po Mateju
Jevanđelje po Marku
Jevanđelje po Luki
Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima Poslanica
2. Korinćanima Poslanica
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. Solunjanima Poslanica
2. Solunjanima Poslanica
1. Timoteju Poslanica
2. Timoteju Poslanica
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva Poslanica
1. Petrova Poslanica
2. Petrova Poslanica
1. Ivanova Poslanica
2. Ivanova Poslanica
3. Ivanova Poslanica
Judina Poslanica
Otkrivenje Ivanovo
 
 

 
 
translate into
Amos Chapter1
 
1 Riječi Amosa, pastira iz Tekoe. Njegova viđenja o Izraelu u doba judejskoga kralja Uzije i Jeroboama, sina Joaša, izraelskoga kralja, dvije godine prije potresa.
 
2 Veli on:"Jahve grmi sa Siona, iz Jeruzalema glas mu se ori; stočarski pašnjaci tuže i suši se vrh Karmela."
 
3 Ovako govori Jahve:"Za tri zločina Damaska, za četiri zločina, odluka je neopoziva:jer su vrhli Gilead cijepom željeznim,
 
4 pustit ću oganj na dom Hazaelov da sažeže Ben-Hadadove dvorce;
 
5 polomit ću zasune Damaska, istrijebiti živalj Bikat Avena i žezlonošu iz Bet Edena; narod će aramski u ropstvo u Kir," veli Jahve Gospod.
 
6 Ovako govori Jahve:"Za tri zločina Gaze, za četiri zločina, odluka je neopoziva:jer odvedoše sve u izgnanstvo i Edomu predadoše,
 
7 pustit ću oganj na zidine Gaze da dvorce joj sažeže.
 
8 Istrijebit ću žitelje ašdodske i žezlonošu iz Aškelona. Pružit ću ruku na Ekron da ostatak filistejski pogine," veli Jahve Gospod.
 
9 Ovako govori Jahve:"Za tri zločina Tira, za četiri zločina, odluka je neopoziva:jer predade sve izgnanike Edomu i nisu se sjetili bratskog saveza,
 
10 pustit ću oganj na zidove Tira da sažeže njihove dvorce."
 
11 Ovako govori Jahve:"Za tri zločina Edoma, za četiri zločina, odluka je neopoziva:jer gonjaše brata mačem prigušujuć' samilost svoju, jer gnjev svoj potpirivaše jednako, jer poticaše bijes svoj,
 
12 pustit ću oganj na Teman da sažeže dvorce u Bosri."
 
13 Ovako govori Jahve:"Za tri zločina Amonovih sinova, za četiri zločina, odluka je neopoziva:jer parahu trudnice gileadske da rašire granice svoje,
 
14 potpalit ću oganj na zidinama Rabe da dvorce joj sažeže, s bojnom grajom u dan rata, s burama u dan vihora,
 
15 a kralj će im otić' u izgnanstvo, on i knezovi njegovi s njime," veli Jahve Gospod.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [ Next ]