Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Postanak
Izlazak
Levitski Zakonik
Brojevi
Ponovljeni Zakon
Jošua
Suci
Ruta
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Jevanđelje po Mateju
Jevanđelje po Marku
Jevanđelje po Luki
Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima Poslanica
2. Korinćanima Poslanica
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. Solunjanima Poslanica
2. Solunjanima Poslanica
1. Timoteju Poslanica
2. Timoteju Poslanica
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva Poslanica
1. Petrova Poslanica
2. Petrova Poslanica
1. Ivanova Poslanica
2. Ivanova Poslanica
3. Ivanova Poslanica
Judina Poslanica
Otkrivenje Ivanovo
 
 

 
 
translate into
Poslanica Filipljanima Chapter1
 
1 Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s nadglednicima i poslužiteljima.
 
2 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
 
3 Zahvaljujem Bogu svomu kad vas se god sjetim.
 
4 Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim
 
5 zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada -
 
6 uvjeren u ovo:Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do Dana Krista Isusa.
 
7 I pravo je da tako osjećam o svima vama! Ta ja vas nosim u srcu jer u okovima mojim i u obrani i utvrđivanju evanđelja svi ste vi suzajedničari moje milosti.
 
8 Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista!
 
9 I molim za ovo:da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju
 
10 te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov,
 
11 puni ploda pravednosti po Isusu Kristu - na slavu i hvalu Božju.
 
12 A hoću da znate, braćo:ovaj se moj udes pače okrenuo u napredovanje evanđelja
 
13 tako da se moji okovi u Kristu razglasiše u svem pretoriju i među svima drugima,
 
14 a većina braće u Gospodinu, ohrabrena mojim okovima, još se više usuđuje neustrašivo zboriti Riječ.
 
15 Neki, istina, propovijedaju Krista iz zavisti i nadmetanja, a neki iz dobre volje:
 
16 ovi iz ljubavi jer znaju da sam ovdje za obranu evanđelja;
 
17 oni pak Krista navješćuju iz suparništva, neiskreno - misleći da će tako otežati nevolju mojih okova.
 
18 Pa što onda? Samo se na svaki način, bilo himbeno, bilo istinito, Krist navješćuje. I tome se radujem, a i radovat ću se.
 
19 Jer znadem:po vašoj molitvi i pomoći Duha Isusa Krista to će mi biti na spasenje,
 
20 kako željno i očekujem i nadam se da se ni zbog čega neću smesti, nego da će se mojom posvemašnjom odvažnošću - kako uvijek tako i sada - Krist uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću.
 
21 Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak!
 
22 A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam!
 
23 Pritiješnjen sam od ovoga dvoga:želja mi je otići i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje;
 
24 ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas.
 
25 U to uvjeren, znam da ću ostati i biti uz vas sve, za vaš napredak i na radost vjere,
 
26 da ponos vaš mnome poraste u Kristu Isusu kad opet dođem k vama.
 
27 Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, pa - došao ja i vidio vas ili nenazočan slušao što je s vama - da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđeosku vjeru
 
28 ne plašeći se ni u čemu protivnika. To je njima najava njihove propasti, a vašega spasenja, i to od Boga.
 
29 Jer vama je dana milost:"za Krista", ne samo u njega vjerovati nego za njega i trpjeti,
 
30 isti boj bijući koji na meni vidjeste i sada o meni čujete.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | [ Next ]