Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Postanak
Izlazak
Levitski Zakonik
Brojevi
Ponovljeni Zakon
Jošua
Suci
Ruta
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Jevanđelje po Mateju
Jevanđelje po Marku
Jevanđelje po Luki
Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima Poslanica
2. Korinćanima Poslanica
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. Solunjanima Poslanica
2. Solunjanima Poslanica
1. Timoteju Poslanica
2. Timoteju Poslanica
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva Poslanica
1. Petrova Poslanica
2. Petrova Poslanica
1. Ivanova Poslanica
2. Ivanova Poslanica
3. Ivanova Poslanica
Judina Poslanica
Otkrivenje Ivanovo
 
 

 
 
translate into
Brojevi Chapter1
 
1 U Sinajskoj pustinji, u Šatoru sastanka, reče Jahve Mojsiju prvoga dana drugoga mjeseca, druge godine po izlasku iz zemlje egipatske:
 
2 "Obavite popis sve zajednice izraelske po rodovima i porodicama, navodeći imena svih muškaraca, glavu po glavu.
 
3 Od dvadeset godina naviše, za borbu sposobne u Izraelu, ti i Aron pobilježite prema njihovim jedinicama.
 
4 Neka s vama bude po jedan čovjek od svakoga plemena, glavari svoga pradjedovskog doma.
 
5 Ovo su imena ljudi koji će vam pomagati:Elisur, sin Šedeurov, za pleme Rubenovo;
 
6 Šelumiel, sin Surišadajev, za pleme Šimunovo;
 
7 Nahšon, sin Aminadabov, za pleme Judino;
 
8 Netanel, sin Suarov, za pleme Jisakarovo;
 
9 Eliab, sin Helonov, za pleme Zebulunovo.
 
10 Za Josipove sinove:Elišama, sin Amihudov, za pleme Efrajimovo; Gamliel, sin Pedahsurov, za pleme Manašeovo;
 
11 Abidan, sin Gidonijev, za pleme Benjaminovo;
 
12 Ahiezer, sin Amišadajev, za pleme Danovo;
 
13 Pagiel, sin Okranov, za pleme Ašerovo;
 
14 Elijasaf, sin Deuelov, za pleme Gadovo;
 
15 Ahira, sin Enanov, za pleme Naftalijevo."
 
16 To bijahu sazivači zajednice, knezovi pradjedovskih plemena i glavari rodova izraelskih.
 
17 Mojsije i Aron onda uzmu one ljude što su po imenu bili određeni
 
18 te prvoga dana drugoga mjeseca sazovu svu zajednicu. Tada se u popis prema rodovima i porodicama po redu unosio broj osoba starijih od dvadeset godina.
 
19 Kako je Jahve naredio Mojsiju, tako ih je on pobilježio u Sinajskoj pustinji.
 
20 Kad se utvrdi potomstvo Rubena, Izraelova prvorođenca, prema njegovim rodovima i porodicama, pribilježiše, glavu po glavu, imena svih muškaraca od dvadeset godina naviše, svih za borbu sposobnih.
 
21 Popisanih od Rubenova plemena bilo je četrdeset i šest tisuća i pet stotina.
 
22 Bili su popisani Šimunovi potomci prema njihovim rodovima i porodicama:pribilježiše se, glava po glava, imena svih muškaraca od dvadeset godina naviše, svih za borbu sposobnih.
 
23 Popisanih od Šimunova plemena bilo je pedeset i devet tisuća i tri stotine.
 
24 Kad se utvrdi potomstvo sinova Gadovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
 
25 Popisanih od Gadova plemena bilo je četrdeset i pet tisuća i šest stotina i pedeset.
 
26 Kad se utvrdi potomstvo sinova Judinih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
 
27 Popisanih od Judina plemena bilo je sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.
 
28 Kad se utvrdi potomstvo sinova Jisakarovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
 
29 Popisanih od Jisakarova plemena bilo je pedeset i četiri tisuće i četiri stotine.
 
30 Kad se utvrdi potomstvo sinova Zebulunovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
 
31 Popisanih od Zebulunova plemena bilo je pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.
 
32 Josipovi sinovi:Kad se utvrdi potomstvo sinova Efrajimovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
 
33 Popisanih od Efrajimova plemena bilo je četrdeset tisuća i pet stotina.
 
34 Kad se utvrdi potomstvo sinova Manašeovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
 
35 Popisanih od Manašeova plemena bilo je trideset i dvije tisuće i dvjesta.
 
36 Kad se utvrdi potomstvo sinova Benjaminovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
 
37 Popisanih od Benjaminova plemena bilo je trideset i pet tisuća i četiri stotine.
 
38 Kad se utvrdi potomstvo sinova Danovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
 
39 Popisanih od Danova plemena bilo je šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina.
 
40 Kad se utvrdi potomstvo sinova Ašerovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
 
41 Popisanih od Ašerova plemena bila je četrdeset i jedna tisuća i pet stotina.
 
42 Kad se utvrdi potomstvo sinova Naftalijevih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
 
43 Popisanih od Naftalijeva plemena bilo je pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
 
44 To su oni koje popisaše Mojsije i Aron sa dvanaest knezova izraelskih, po jedan na svaki pradjedovski dom.
 
45 Bili su popisani svi Izraelci, prema pradjedovskim domovima, od dvadeset godina i više, svi za borbu sposobni u Izraelu.
 
46 Bilo je, dakle, svih popisanih šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
 
47 Među te nisu se ubrojili Levijevci prema svojem pradjedovskom plemenu.
 
48 Jahve je, naime, rekao Mojsiju:
 
49 "Nipošto nemoj popisivati Levijeva plemena niti ga unosi u popis Izraelaca.
 
50 Nego ti sam odredi Levijevce za službu u Prebivalištu svjedočanstva; za sav njegov namještaj i sve što na nj spada; neka oni nose Prebivalište i sav njegov namještaj; neka oni u njemu poslužuju i oko njega tabore.
 
51 Kad se Prebivalište mora premještati, neka ga Levijevci rastave; a kad se s Prebivalištem treba utaboriti, neka ga Levijevci opet podignu. Svjetovnjak koji bi mu se primakao neka se pogubi.
 
52 Neka Izraelci logoruju svatko u svome taboru; svatko kod svoje zastave, po četama.
 
53 Levijevci neka borave oko Prebivališta svjedočanstva, da se gnjev ne obori na izraelsku zajednicu. Neka tako Levijevci stražu straže oko Prebivališta svjedočanstva."
 
54 Izraelci učine kako je Jahve Mojsiju naredio. U svemu tako urade.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [ Next ]