Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Postanak
Izlazak
Levitski Zakonik
Brojevi
Ponovljeni Zakon
Jošua
Suci
Ruta
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Jevanđelje po Mateju
Jevanđelje po Marku
Jevanđelje po Luki
Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima Poslanica
2. Korinćanima Poslanica
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. Solunjanima Poslanica
2. Solunjanima Poslanica
1. Timoteju Poslanica
2. Timoteju Poslanica
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva Poslanica
1. Petrova Poslanica
2. Petrova Poslanica
1. Ivanova Poslanica
2. Ivanova Poslanica
3. Ivanova Poslanica
Judina Poslanica
Otkrivenje Ivanovo
 
 

 
 
translate into
Poslanica Efežanima Chapter1
 
1 Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa:svetima koji su u Efezu i vjernima u Isusu Kristu.
 
2 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
 
3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu.
 
4 Tako:u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim;
 
5 u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje,
 
6 na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome
 
7 u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti.
 
8 Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem
 
9 obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova
 
10 da se provede punina vremena:uglaviti u Kristu sve - na nebesima i na zemlji.
 
11 U njemu, u kome i nama - predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje - u dio pade
 
12 da budemo na hvalu Slave njegove - mi koji smo se već prije nadali u Kristu.
 
13 U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine - evanđelje spasenja svoga - u njemu ste, prigrlivši vjeru, opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,
 
14 koji je zalog naše baštine:otkupljenja, posvojenja - na hvalu Slave njegove.
 
15 Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima,
 
16 ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama:
 
17 Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati;
 
18 prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima
 
19 i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo:ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove
 
20 koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima
 
21 iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu.
 
22 Sve mu podloži pod noge, a njega postavi - nad svime - Glavom Crkvi,
 
23 koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [ Next ]