Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Postanak
Izlazak
Levitski Zakonik
Brojevi
Ponovljeni Zakon
Jošua
Suci
Ruta
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Jevanđelje po Mateju
Jevanđelje po Marku
Jevanđelje po Luki
Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima Poslanica
2. Korinćanima Poslanica
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. Solunjanima Poslanica
2. Solunjanima Poslanica
1. Timoteju Poslanica
2. Timoteju Poslanica
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva Poslanica
1. Petrova Poslanica
2. Petrova Poslanica
1. Ivanova Poslanica
2. Ivanova Poslanica
3. Ivanova Poslanica
Judina Poslanica
Otkrivenje Ivanovo
 
 

 
 
translate into
Jevanđelje po Marku Chapter1
 
1 Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega.
 
2 Pisano je u Izaiji proroku:Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put.
 
3 Glas viče u pustinji:Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
 
4 Tako se pojavi Ivan:krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha.
 
5 Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci:primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.
 
6 Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom.
 
7 I propovijedao je:"Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući.
 
8 Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim."
 
9 Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana.
 
10 I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj,
 
11 a glas se zaori s nebesa:Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!
 
12 I odmah ga Duh nagna u pustinju.
 
13 I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.
 
14 A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje:
 
15 "Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!"
 
16 I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari.
 
17 I reče im Isus:"Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!"
 
18 Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.
 
19 Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana:u lađi su krpali mreže.
 
20 Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.
 
21 I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati.
 
22 Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
 
23 A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika:
 
24 "Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si:Svetac Božji!"
 
25 Isus mu zaprijeti:"Umukni i iziđi iz njega!"
 
26 Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
 
27 Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu:"Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se."
 
28 I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.
 
29 I odmah pošto iziđoše iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu.
 
30 A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju.
 
31 On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.
 
32 Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute.
 
33 I sav je grad nagrnuo k vratima.
 
34 I on ozdravi bolesnike - a bijahu mnogi i razne im bolesti - i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.
 
35 Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše.
 
36 Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi.
 
37 Kad ga nađoše, rekoše mu:"Svi te traže."
 
38 Kaže im:"Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao."
 
39 I prođe svom Galilejom:propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.
 
40 I dođe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli:"Ako hoćeš, možeš me očistiti!"
 
41 Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu:"Hoću, budi čist!"
 
42 I odmah nesta s njega gube i očisti se.
 
43 Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi
 
44 riječima:"Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo."
 
45 Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [ Next ]