Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in

Home Page
1. Мојсијева
2. Мојсијева
3. Мојсијева
4. Мојсијева
5. Мојсијева
Исус Навин
Судије
Рута
1. Самуилова
2. Самуилова
1. Царевима
2. Царевима
1. Дневника
2. Дневника
Јездра
Немија
Јестира
Јов
Псалми
Приче Соломунове
Проповједник
Пјесма над пјесмама
Исаија
Јеремија
Плач Јеремијин
Језекиљ
Данило
Осија
Јоило
Амос
Авдија
Јона
Михеј
Наум
Авакум
Софонија
Агеј
Захарија
Малахија
Матеј
Марко
Лука
Јован
Дјела апостолска
Римљанима
1. Коринћанима
2. Коринћанима
Галатима
Ефесцима
Филибљанима
Колошанима
1. Солуњанима
2. Солуњанима
1. Тимотију
2. Тимотију
Титу
Филимону
Јеврејима
Јаков
1. Петрова
2. Петрова
1. Јованова
2. Јованова
3. Јованова
Јуда
Откривење
 
 

 
 
translate into
1. Дневника Chapter1
 
1 Адам, Сит, Енос,
 
2 Кајинан, Малелеило, Јаред,
 
3 Енох, Матусал, Ламех,
 
4 Ноје, Сим, Хам и Јафет.
 
5 Синови Јафетови: Гомер и Магог и Мадај и Јаван и Товел и Мосох и Тирас.
 
6 А синови Гомерови: Асхенас и Рафат и Тогарма.
 
7 А синови Јаванови: Елиса и Тарсис, Китим и Доданим,
 
8 А синови Хамови: Хус и Мисраим, Фут и Ханан.
 
9 А синови Хусови: Сава и Авила и Савата и Регма и Саватака. А синови Регмини: Сава и Дедан.
 
10 И Хус роди Неврода. Он први би силан на земљи.
 
11 А Мисраим роди Лудеје и Анамеје и Леавеје и Нафтухеје,
 
12 И Патросеје и Хаслухеје, од којих изидјоше Филистеји и Кафтореји.
 
13 А Ханан роди Сидона првенца свог, и Хета,
 
14 И Јевусеје и Амореје и Гергесеје,
 
15 И Јевеје и Арукеје и Асенеје,
 
16 И Арвадеје и Самареје и Аматеје.
 
17 Синови Симови: Елам и Асур и Арфаксад и Луд и Арам и Уз и Ул и Гетер и Месех.
 
18 А Арфаксад роди Салу, а Сала роди Евера.
 
19 А Еверу се родише два сина; једном беше име Фалек, јер се у његово време раздели земља; а име брату његовом Јектан.
 
20 А Јектан роди Алмодада и Салефа и Асармота и Јараха,
 
21 И Адорама и Узала и Диклу,
 
22 И Евала и Авимаила и Саву,
 
23 И Офира и Евилу и Јовава: ти сви беху синови Јектанови.
 
24 Сим, Арфаксад, Сала,
 
25 Евер, Фалет, Рагав,
 
26 Серух, Нахор, Тара,
 
27 Аврам, то је Авраам.
 
28 Синови Аврамови: Исак и Исмаило.
 
29 Ово је племе њихово: првенац Исмаилов Навајот, па Кидар и Авдеило и Мивсам.
 
30 Мисма и Дума, Маса, Адад и Тема,
 
31 Јетур, Нафис и Кедма; то су синови Исмаилови.
 
32 А синови Хетуре, иноче Аврамове: она роди Земрана и Јоксана и Мадана и Мадијана и Јесвока и Суја. А синови Јоксанови: Сава и Дедан.
 
33 А синови Мадијанови: Гефа и Ефер и Енох и Авида и Елдага. Ти сви беху синови Хетурини.
 
34 Тако Аврам роди Исака; а синови Исакови беху Исав и Израиљ.
 
35 Синови Исавови: Елифас, Рагуило и Јеус и Јеглом и Кореј.
 
36 Синови Елифасови: Теман и Омар, Софар и Готом, Кенез и Тамна и Амалик.
 
37 Синови Рагуилови: Нахат, Зара и Сома и Моза.
 
38 А синови Сирови: Лотан и Совал и Севегон и Ана и Дисон и Есер и Дисан.
 
39 А синови Лотанови: Хорије и Емам; а сестра Лотанова Тамна.
 
40 Синови Совалови: Елан и Манахат и Евал, Сефија и Онам. А синови Севегонови: Аије и Ана.
 
41 Синови Анини: Дисон, и синови Дисонови Амрам и Асван и Итран и Харан.
 
42 Синови Есерови: Валан и Заван и Јакан. Синови Дисанови: Уз и Аран.
 
43 А ово су цареви који цароваше у земљи едомској пре него се зацари цар над синовима Израиљевим: Валак син Веоров, а граду му беше име Денава.
 
44 А кад умре Валак, зацари се на његово место Јовав, син Зарин од Восоре.
 
45 А кад умре Јовав, зацари се на његово место Асом од земље темановске.
 
46 А кад умре Асом, зацари се на његово место Адад син Варадов, који исече Мадијане у пољу моавском; а граду му беше име Гетем.
 
47 А кад умре Адад, зацари се на његово место Самада из Масекаса.
 
48 А кад умре Самада, зацари се на његово место Саул из Ровота на реци.
 
49 А кад умре Саул, зацари се на његово место Валенон, син Аховоров.
 
50 А кад умре Валенон, зацари се на његово место Адад; а град му се зваше Фогор, а жени му беше име Метевеила кћи Матраиде, кћери Мезовове.
 
51 А кад умре Адад, насташе кнезови у едомској: кнез Тамна, кнез Алва, кнез Јетет,
 
52 Кнез Оливема, кнез Ила, кнез Финон,
 
53 Кнез Кенез, кнез Теман, кнез Мивсар,
 
54 Кнез Магедило, кнез Ирам. То беху кнезови едомски.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [ Next ]