Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
1. Mojžišova
2. Mojžišova
3. Mojžišova
4. Mojžišova
5. Mojžišova
Józua
Sudcov
Rút
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kráľov
2. Kráľov
1. Kronická
2. Kronická
Ezdráš
Nehemiáš
Ester
Jób
Žalmy
Príslovia
Kazateľ
Pieseň
Izaiáš
Jeremiáš
Plač
Ezechiel
Daniel
Hozeáš
Joel
Ámos
Obadiáš
Jonáš
Micheáš
Náhum
Habakuk
Sofoniáš
Haggeus
Zachariáš
Malachiáš
Matúš
Marek
Lukáš
Ján
Skutky
Rimanom
1. Korintským
2. Korintským
Galatským
Efezským
Filipským
Kolosenským
1. Tesaloničanom
2. Tesaloničanom
1. Timoteovi
2. Timoteovi
Títovi
Filemonovi
Židom
Jakubov
1. Petrov
2. Petrov
1. Jánov
2. Jánov
3. Jánov
Júdov
Zjavenie
 
 

 
 
translate into
Pieseň 1. kapitola
 
1 Najznamenitešia pieseň z piesní Šalamúnových.
 
2 Oj, aby ma bozkal bozkom z bozkov svojich úst! Lebo tvoja ľúbosť je lepšia ako víno.
 
3 Čo do vône sú tvoje masti výborné; tvoje meno rozliata masť, preto ťa milujú devy.
 
4 Tiahni ma, a pobežíme za tebou. Kráľ ma uviedol do svojich komnát; plesať a radovať sa budeme v tebe; spomínať budeme tvoju ľúbosť viac ako víno; úprimne a právom ťa milujú.
 
5 Čierna som, ale krásna, dcéry Jeruzalema, jako stány Kédara, jako čalúny Šalamúnove.
 
6 Nehľaďte na mňa, že som počerná, že ma opálilo slnko! Synovia mojej matky sa rozpálili hnevom proti mne: postavili ma, za strážcu strážiť vinice, a svojej vlastnej vinice som nestrážila.
 
7 Nože mi oznám ty, ktorého miluje moja duša, kde pasieš, kde dávaš rozložiť sa svojmu stádu na poludnie? Lebo prečo mám byť ako zahalená pri stádach tvojich druhov?
 
8 Jestliže nevieš, oj, ty najkrásnejšia medzi ženami, nuž vyjdi po stopách drobného stáda a pas svoje kozľatá popri bývaniskách pastierov.
 
9 Paripe vo vozoch faraonových ťa pripodobňujem, moja priateľko!
 
10 Krásne sú tvoje líca v ozdobných poveskoch, tvoje hrdlo v perlových náhrdelníkoch.
 
11 Narobíme ti zlatých retiazok s bodkami striebra.-
 
12 Dokiaľ sedel kráľ za svojím stolom, môj nardus vydával svoju vôňu.
 
13 Viazaničkou myrrhy mi je môj milý; dlie na mojich prsiach.
 
14 Cyprovým strapcom mi je môj milý vo viniciach En-gedi.
 
15 Hľa, čiže si krásna, moja priateľko; hľa, či si len krásna! Tvoje oči holubice.
 
16 Hľa, krásny si, môj milý, áno, utešený, i naša loža zelená.
 
17 Hrady našich domov cedry, naše trámy jedle.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [ Next ]