Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
with diacritics
Home Page
1 Mosebok
2 Mosebok
3 Mosebok
4 Mosebok
5 Mosebok
Josva
Dommerne
Rut
1 Samuelsbok
2 Samuelsbok
1 Kongebok
2 Kongebok
1 Krønikebok
2 Krønikebok
Esra
Nehemja
Ester
Job
Salmenes bok
Salomos ordspråk 
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlenes gjerninger
Romerne
1 Korinterne
2 Korinterne
Galaterne
Efeserne
Filipperne
Kolosserne
1 Tessalonikerne
2 Tessalonikerne
1 Timoteus
2 Timoteus
Titus
Filemon
Hebreerne
Jakobs
1 Peters
2 Peters
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Åpenbaring
 
 

 
 
translate into
Høysangen Chapter1
 
1 Høisangen av Salomo.
 
2 Han kysser mig med kyss av sin munn! For din kjærlighet er bedre enn vin.
 
3 Liflig er duften av dine salver, ditt navn er en utgytt salve; derfor elsker jomfruene dig.
 
4 Drag mig! Vi vil løpe efter dig. Kongen har ført mig inn i sine kammer; vi vil fryde og glede oss i dig, vi vil prise din kjærlighet mere enn vin; opriktig elsker de dig.
 
5 Sort er jeg, men yndig, I Jerusalems døtre, som Kedars telter, som Salomos telttepper.
 
6 Se ikke på mig, fordi jeg er så sort, fordi solen har brent mig! Min mors sønner blev vrede på mig, de satte mig til å vokte vingårdene; min egen vingård har jeg ikke voktet.
 
7 Si mig, du som min sjel elsker:Hvor vokter du hjorden? Hvor lar du den hvile om middagen? For hvorfor skal jeg være lik en kvinne som går tilsløret ved dine stallbrødres hjorder?
 
8 Vet du det ikke, du fagreste blandt kvinner, så gå ut i fårenes spor og vokt dine kje ved hyrdenes hytter!
 
9 Med gangerne foran Faraos vogner ligner jeg dig, min venninne!
 
10 Yndige er dine kinner mellem kjedene, din hals i perleradene.
 
11 Gullkjeder vil vi gjøre dig med sølvprikker på.
 
12 Så lenge kongen satt ved sitt bord, gav min nardus sin duft.
 
13 Min elskede er mig en myrrakule, som hviler mellem mine bryster.
 
14 Min elskede er mig en cyperdrue i En-Gedis vingårder.
 
15 Hvor fager du er, min venninne, hvor fager du er! Dine øine er duer.
 
16 Hvor du er vakker, min elskede, hvor skjønn du er! Og vårt leie er grønt.
 
17 Sedrer er bjelkene i vårt hus, cypresser er vårt tavlede loft.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [ Next ]