Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
with diacritics
Home Page
1 Mosebok
2 Mosebok
3 Mosebok
4 Mosebok
5 Mosebok
Josva
Dommerne
Rut
1 Samuelsbok
2 Samuelsbok
1 Kongebok
2 Kongebok
1 Krønikebok
2 Krønikebok
Esra
Nehemja
Ester
Job
Salmenes bok
Salomos ordspråk 
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlenes gjerninger
Romerne
1 Korinterne
2 Korinterne
Galaterne
Efeserne
Filipperne
Kolosserne
1 Tessalonikerne
2 Tessalonikerne
1 Timoteus
2 Timoteus
Titus
Filemon
Hebreerne
Jakobs
1 Peters
2 Peters
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Åpenbaring
 
 

 
 
translate into
Hebreerne Chapter1
 
1 Efterat Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved Sønnen,
 
2 som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden,
 
3 han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie,
 
4 og er blitt så meget større enn englene som han har arvet et herligere navn fremfor dem.
 
5 For til hvem av englene har han nogen tid sagt:Du er min sønn, jeg har født dig idag, og atter:Jeg vil være ham en far, og han skal være mig en sønn?
 
6 Men når han atter fører den førstefødte inn i verden, sier han:Og alle Guds engler skal tilbede ham.
 
7 Og om englene sier han:Han som gjør sine engler til vinder og sine tjenere til ildslue,
 
8 men om Sønnen:Din trone, Gud, står i all evighet, og rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav;
 
9 du elsket rettferd og hatet urett; derfor har, Gud, din Gud salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre.
 
10 Og:Du, Herre, grunnfestet i begynnelsen jorden, og himlene er dine henders verk;
 
11 de skal forgå, men du blir, og de skal alle eldes som et klædebon,
 
12 og som en kåpe skal du rulle dem sammen, og de skal omskiftes; men du er den samme, og dine år skal ikke få ende.
 
13 Men til hvem av englene har han nogen tid sagt:Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter?
 
14 Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [ Next ]