Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
with diacritics
Home Page
1 Mosebok
2 Mosebok
3 Mosebok
4 Mosebok
5 Mosebok
Josva
Dommerne
Rut
1 Samuelsbok
2 Samuelsbok
1 Kongebok
2 Kongebok
1 Krønikebok
2 Krønikebok
Esra
Nehemja
Ester
Job
Salmenes bok
Salomos ordspråk 
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlenes gjerninger
Romerne
1 Korinterne
2 Korinterne
Galaterne
Efeserne
Filipperne
Kolosserne
1 Tessalonikerne
2 Tessalonikerne
1 Timoteus
2 Timoteus
Titus
Filemon
Hebreerne
Jakobs
1 Peters
2 Peters
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Åpenbaring
 
 

 
 
translate into
2 Kongebok Chapter1
 
1 Efter Akabs død falt Moab fra Israel.
 
2 Akasja falt ut gjennem gitteret i sin sal i Samaria og blev syk. Da skikket han nogen sendebud avsted og sa til dem:Gå og spør Ba'al-Sebub, Ekrons gud, om jeg skal komme mig av denne sykdom!
 
3 Men Herrens engel sa til tisbitten Elias:Gjør dig rede og gå sendebudene fra Samarias konge i møte og si til dem:Er det fordi det ingen Gud er i Israel, at I går avsted og spør Ba'al-Sebub, Ekrons gud?
 
4 Derfor sier Herren så:Du skal ikke stige ned fra den seng du er steget op i; du skal dø. Dermed gikk Elias.
 
5 Da sendebudene vendte tilbake til ham, spurte han dem:Hvorfor er I vendt tilbake?
 
6 De svarte:En mann kom oss i møte og sa til oss:Gå tilbake til kongen som har sendt eder, og si til ham:Så sier Herren:Er det fordi det ingen Gud er i Israel, at du sender bud for å spørre Ba'al-Sebub, Ekrons gud? Derfor skal du ikke stige ned fra den seng du er steget op i; du skal dø.
 
7 Han spurte dem:Hvorledes så den mann ut som kom eder i møte og talte således til eder?
 
8 De svarte:Det var en mann i en lodden kjortel, med et lærbelte bundet om lendene. Da sa han:Det var tisbitten Elias.
 
9 Og han sendte til ham en høvedsmann over femti med sine menn; og han gikk op til ham, der han satt på toppen av fjellet, og han sa til ham:Du Guds mann! Kongen sier:Kom ned!
 
10 Men Elias svarte høvedsmannen over femti:Er jeg en Guds mann, så fare ild ned fra himmelen og fortære dig og dine femti mann! Da fór det ild ned fra himmelen og fortærte ham og hans femti mann.
 
11 Så sendte han til ham en annen høvedsmann over femti med sine menn; og han tok til orde og sa til ham:Du Guds mann! Så sier kongen:Kom straks ned!
 
12 Men Elias svarte dem:Er jeg en Guds mann, så fare ild ned fra himmelen og fortære dig og dine femti mann! Da fór Guds ild ned fra himmelen og fortærte ham og hans femti mann.
 
13 Så sendte han igjen en tredje høvedsmann over femti med sine menn; og denne tredje høvedsmann gikk op til Elias og falt på kne for ham og bønnfalt ham og sa til ham:Du Guds mann! La mitt liv og disse dine femti tjeneres liv være dyrt i dine øine!
 
14 Ild fór ned fra himmelen og fortærte begge de første høvedsmenn over femti med sine menn; men la nu mitt liv være dyrt i dine øine!
 
15 Da sa Herrens engel til Elias:Gå ned med ham, og vær ikke redd ham*! Så stod han op og gikk med ham ned til kongen.
 
16 Og han sa til ham:Så sier Herren:Fordi du skikket sendebud og vilde spørre Ba'al-Sebub, Ekrons gud, som om det ingen Gud var i Israel som du kunde spørre derom - derfor skal du ikke stige ned fra den seng du er steget op i; du skal dø.
 
17 Og han døde efter det Herrens ord som Elias hadde talt, og Joram* blev konge i hans sted i Judas konge Jorams, Josafats sønns annet år; for han hadde ikke nogen sønn.
 
18 Hvad som ellers er å fortelle om Akasja og det han gjorde, det er opskrevet i Israels kongers krønike.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [ Next ]