Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
with diacritics
Home Page
1 Mosebok
2 Mosebok
3 Mosebok
4 Mosebok
5 Mosebok
Josva
Dommerne
Rut
1 Samuelsbok
2 Samuelsbok
1 Kongebok
2 Kongebok
1 Krønikebok
2 Krønikebok
Esra
Nehemja
Ester
Job
Salmenes bok
Salomos ordspråk 
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlenes gjerninger
Romerne
1 Korinterne
2 Korinterne
Galaterne
Efeserne
Filipperne
Kolosserne
1 Tessalonikerne
2 Tessalonikerne
1 Timoteus
2 Timoteus
Titus
Filemon
Hebreerne
Jakobs
1 Peters
2 Peters
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Åpenbaring
 
 

 
 
translate into
Sakarja Chapter1
 
1 I den åttende måned i Darius' annet år kom Herrens ord til profeten Sakarias, sønn av Berekias, sønn av Iddo, og det lød så:
 
2 Stor var Herrens vrede mot eders fedre.
 
3 Og du skal si til dem:Så sier Herren, hærskarenes Gud:Vend om til mig, sier Herren, hærskarenes Gud, så vil jeg vende om til eder, sier Herren, hærskarenes Gud.
 
4 Vær ikke lik eders fedre, som de forrige profeter formante med disse ord:Så sier Herren, hærskarenes Gud:Vend om fra eders onde veier og eders onde gjerninger! Men de hørte ikke og aktet ikke på mig, sier Herren.
 
5 Eders fedre, hvor er de? Og profetene, kan de leve til evig tid?
 
6 Men mine ord og mine råd, som jeg bød mine tjenere profetene å forkynne, har ikke de nådd eders fedre, så de vendte om og sa:Som Herren, hærskarenes Gud, hadde i sinne å gjøre med oss efter våre veier og våre gjerninger, således har han gjort med oss?
 
7 På den fire og tyvende dag i den ellevte måned, det er måneden sebat, i Darius' annet år, kom Herrens ord til profeten Sakarias, sønn av Berekias, sønn av Iddo, og det lød så:
 
8 Jeg hadde et syn om natten:Jeg så en mann som red på en rød hest, og han holdt stille blandt myrtetrærne i dalbunnen; og bak ham var det røde, blakke og hvite hester.
 
9 Da sa jeg:Hvad er dette, herre? Og engelen som talte med mig, sa til mig:Jeg vil la dig se hvad dette er.
 
10 Da tok mannen som holdt stille blandt myrtetrærne, til orde og sa:Dette er de som Herren har sendt ut for å fare omkring på jorden.
 
11 Og de svarte Herrens engel, som holdt stille blandt myrtetrærne, og sa:Vi har faret omkring på jorden og sett at hele jorden er rolig og stille.
 
12 Da tok Herrens engel til orde og sa:Herre, hærskarenes Gud! Hvor lenge skal det vare før du forbarmer dig over Jerusalem og Judas byer, som du har vært vred på nu i sytti år?
 
13 Og Herren svarte engelen som talte med mig, gode og trøstefulle ord.
 
14 Og engelen som talte med mig, sa til mig:Rop ut disse ord:Så sier Herren, hærskarenes Gud:Jeg er såre nidkjær for Jerusalem og Sion,
 
15 og såre vred er jeg på de trygge hedningefolk; for jeg var bare litt vred, men de hjalp med til ulykken.
 
16 Derfor sier Herren så:Jeg vender mig atter til Jerusalem med miskunnhet; mitt hus skal bygges der, sier Herren, hærskarenes Gud, og målesnoren skal strekkes ut over Jerusalem.
 
17 Rop atter og si:Så sier Herren, hærskarenes Gud:Ennu en gang skal mine byer flyte over av det som godt er, og Herren skal ennu en gang trøste Sion og ennu en gang utvelge Jerusalem.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [ Next ]