Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
with diacritics
Home Page
1 Mosebok
2 Mosebok
3 Mosebok
4 Mosebok
5 Mosebok
Josva
Dommerne
Rut
1 Samuelsbok
2 Samuelsbok
1 Kongebok
2 Kongebok
1 Krønikebok
2 Krønikebok
Esra
Nehemja
Ester
Job
Salmenes bok
Salomos ordspråk 
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlenes gjerninger
Romerne
1 Korinterne
2 Korinterne
Galaterne
Efeserne
Filipperne
Kolosserne
1 Tessalonikerne
2 Tessalonikerne
1 Timoteus
2 Timoteus
Titus
Filemon
Hebreerne
Jakobs
1 Peters
2 Peters
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Åpenbaring
 
 

 
 
translate into
Markus Chapter2
 
1 Og nogen dager derefter gikk han atter inn i Kapernaum, og det spurtes at han var hjemme.
 
2 Og mange samlet sig, så de ikke lenger fikk rum, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem.
 
3 Og de kom til ham med en verkbrudden, som blev båret av fire mann;
 
4 og da de ikke kunde komme frem til ham for folketrengselen, tok de taket av der hvor han var, og brøt hull og firte ned sengen som den verkbrudne lå på.
 
5 Og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne:Sønn! dine synder er dig forlatt.
 
6 Men nogen skriftlærde satt der og tenkte i sine hjerter:
 
7 Hvorfor taler denne mann så? Han spotter Gud; hvem kan forlate synder uten en, det er Gud?
 
8 Og Jesus kjente straks i sin ånd at de tenkte så ved sig selv, og han sa til dem:Hvorfor tenker I slikt i eders hjerter?
 
9 Hvad er lettest, enten å si til den verkbrudne:Dine synder er dig forlatt, eller å si:Stå op og ta din seng og gå?
 
10 Men forat I skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder - så sier han til den verkbrudne:
 
11 Jeg sier dig:Stå op og ta din seng og gå hjem til ditt hus!
 
12 Og han stod op og tok straks sin seng og gikk ut for alles øine, så alle blev ute av sig selv av forundring og priste Gud og sa:Slikt har vi aldri sett.
 
13 Og han gikk atter ut til sjøen, og alt folket kom til ham, og han lærte dem.
 
14 Og da han gikk videre, så han Levi, Alfeus' sønn, sitte på tollboden, og han sa til ham:Følg mig! Og han stod op og fulgte ham.
 
15 Og det skjedde at han satt til bords i hans hus; og mange toldere og syndere satt til bords med Jesus og hans disipler; for det var mange av dem, og de fulgte ham.
 
16 Og da de skriftlærde og fariseerne så at han åt sammen med toldere og syndere, sa de til hans disipler:Han eter og drikker med toldere og syndere!
 
17 Og da Jesus hørte det, sa han til dem:De friske trenger ikke til læge, men de som har ondt; jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.
 
18 Og Johannes' og fariseernes disipler holdt faste, og de kom og sa til ham:Hvorfor faster Johannes' disipler og fariseernes disipler, men dine disipler faster ikke?
 
19 Og Jesus sa til dem:Kan vel brudesvennene faste så lenge brudgommen er hos dem? Så lenge de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste.
 
20 Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste, på den dag.
 
21 Ingen syr en lapp av ukrympet tøi på et gammelt klædebon, ellers river den nye lapp et stykke med sig av det gamle, og riften blir verre.
 
22 Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker; ellers vil vinen sprenge sekkene og vinen spilles og sekkene ødelegges; men ny vin i nye skinnsekker!
 
23 Og det skjedde at han gikk igjennem en aker på sabbaten, og hans disipler begynte å plukke aks mens de gikk der.
 
24 Og fariseerne sa til ham:Se, hvorfor gjør de på sabbaten det som ikke er tillatt?
 
25 Og han sa til dem:Har I aldri lest hvad David gjorde da han var i nød og sultet, han selv og de som var med ham,
 
26 hvorledes han gikk inn i Guds hus, da Abjatar var yppersteprest, og åt skuebrødene, som ingen har lov til å ete uten prestene, og gav også dem som var med ham?
 
27 Og han sa til dem:Sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld.
 
28 Så er da Menneskesønnen herre også over sabbaten.
 
 

  [ Prev ] 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [ Next ]