Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Giesmių Giesmė Chapter1
 
1 Giesmių giesmė, Saliamono sukurta.
 
2 Tepabučiuoja jis mane savo burnos pabučiavimu, nes tavo meilė yra geriau už vyną.
 
3 Kvapas tavo tepalų yra malonus. Kaip išlietas brangus aliejus yra tavo vardas, todėl mergaitės myli tave.
 
4 Nusivesk mane! Mes bėgsime paskui tave. Karalius parsivedė mane į savo kambarius! Mes džiaugsimės ir linksminsimės dėl tavęs, mes prisiminsime tavo meilę labiau negu vyną. Jos tikrai tave myli.
 
5 Jeruzalės dukros, aš esu tamsi, bet graži kaip Kedaro palapinės, kaip Saliamono užuolaidos.
 
6 Nežiūrėkite į mane, kad aš tamsi, nes saulė nudegino mane. Mano broliai pyko ant manęs ir liepė man saugoti vynuogynus, bet savo vynuogyno aš nesaugojau.
 
7 Pasakyk man tu, kurį mano siela myli, kur tu ganai, kur tavo banda pietų metu ilsisi. Kodėl aš turėčiau klaidžioti prie tavo draugų bandų?
 
8 Jei tu nežinai, o gražiausioji, sek bandos pėdomis ir ganyk savo ožiukus šalia piemenų palapinių.
 
9 Mano mylimoji, aš tave lyginu su faraono kovos vežimų žirgais.
 
10 Tavo skruostai gražūs tarp papuošalų, tavo kaklas papuoštas karoliais.
 
11 Mes padarysime tau auksinę grandinėlę su sidabro gėlytėmis.
 
12 Karaliui sėdint prie stalo, mano nardas skleidė savo kvapą.
 
13 Mano mylimasis yra man kaip miros ryšulėlis, kabąs man ant krūtinės.
 
14 Mano mylimasis yra man kaip kamparo žiedai En Gedžio vynuogyne.
 
15 Tu graži, mano mylimoji, tu graži. Tavo akys kaip balandėlės.
 
16 Tu graži, mano mylimoji, tikrai maloni! Mūsų guolis­žalumynuose,
 
17 mūsų namų rąstai­kedrai, o lubos­kiparisai.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [ Next ]