Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in

Home Page
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе 
2 Царе 
3 Царе 
4 Царе 
1 Летописи 
2 Летописи 
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклисиаст
Песен на песните 
Исая
Еремия
Плачът на Еремия 
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йона
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марко
Лука
Йоан
Деяния
Римляни
1 Коринтяни 
2 Коринтяни 
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей 
2 Тимотей 
Тит
Филимон
Евреи
Яков
1 Петрово 
2 Петрово 
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Откровение
 
 

 
 
translate into
Песен на песните  глава1
 
1 Соломоновата песен на песните.
 
2 Нека ме целуне с целувките на устата си, Защото любовта ти е по-желателна от виното.
 
3 Твоите масла са благоуханни; Името ти е ароматно като излеяно масло; Затова те обичат девиците.
 
4 Привлечи ме; ние ще тичаме след тебе. Царят ме въведе във вътрешните си стаи; Ще се радваме и ще се {В изданието от 1940 г. "се" липсва.} веселим за тебе, Ще спомняме твоята любов повече от виното; С право те обичат!
 
5 Черна съм, но хубава, ерусалимски дъщери, Като кидарските шатри, като Соломоновите завеси.
 
6 Не ме гледайте, че съм почерняла, Понеже слънцето ме е припърлило. Синовете на майка ми, като се разгневиха на мене, Поставиха ме пазачка на лозята; Но своето лозе не опазих.
 
7 Кажи ми ти, кого люби душата ми, Где пасеш стадото си, где го успокояваш на пладне; Че защо да съм като една, която се скита Край стадата на твоите другари?
 
8 Ако ти не знаеш, хубавице между жените, Излез по дирите на стадата И паси яретата си при шатрите на овчарите.
 
9 Уподобих те, любезна моя, На конете от Фараоновите колесници.
 
10 Красиви са твоите бузи с плетенки, И шията ти с огърлици.
 
11 Ще ти направим златни плетеници Със сребърни копчета.
 
12 Докато царят седи на трапезата си, Нардът ми издава благоуханието си.
 
13 Възлюбеният ми е за мене като китка от смирна, Която лежи между гърдите ми.
 
14 Възлюбленият ми е за мене като кипрова китка В лозята на Енгади.
 
15 Ето, хубава си, любезна моя, ето, хубава си; Очите ти са като на гълъбите.
 
16 Ето, хубав си, любезни ми, да! приятен си; И постелката ни е зеленината.
 
17 Гредите на къщите ни са кедрови, Дъските ни са кипарисови.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [ Next ]