Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in

Home Page
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе 
2 Царе 
3 Царе 
4 Царе 
1 Летописи 
2 Летописи 
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклисиаст
Песен на песните 
Исая
Еремия
Плачът на Еремия 
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йона
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марко
Лука
Йоан
Деяния
Римляни
1 Коринтяни 
2 Коринтяни 
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей 
2 Тимотей 
Тит
Филимон
Евреи
Яков
1 Петрово 
2 Петрово 
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Откровение
 
 

 
 
translate into
Матей глава1
 
1 Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.
 
2 Авраам роди Исаака; Исаак роди Якова; Яков роди Юда и братята му;
 
3 Юда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрона; Есрон роди Арама;
 
4 Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;
 
5 Салмон роди Вооза от Рахав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Есея;
 
6 а Есей роди цар Давида. Давид роди Соломона от Уриевата жена;
 
7 Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;
 
8 Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;
 
9 Озия роди Иотама; Иотам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;
 
10 Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия;
 
11 а Иосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон.
 
12 А след преселението във Вавилон, Ехония роди Салатиила; Салатиил роди Зоровавела;
 
13 Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора;
 
14 Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;
 
15 Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Якова;
 
16 а Яков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос { Помазаник, или, Месия.}.
 
17 И така, всичките родове от Авраама до Давида са четиринадесет; от Давида до преселението във Вавилон, четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа, четиринадесет рода.
 
18 А рождението на Исуса Христа {Помазаника.}биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух.
 
19 А мъжът й Иосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.
 
20 Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух.
 
21 Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус {Спасител.}; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.
 
22 А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва:
 
23 "Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас).
 
24 И тъй, Иосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си;
 
25 но не я познаваше докато тя роди [първородния си] син; и нарече го Исус.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [ Next ]