Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
with diacritics
Home Page
1 Mosebok
2 Mosebok
3 Mosebok
4 Mosebok
5 Mosebok
Josua
Domarboken
Rut
1 Samuelsboken
2 Samuelsboken
1 Kungaboken
2 Kungaboken
1 Krönikeboken
2 Krönikeboken
Esra
Nehemja
Ester
Job
Psaltaren
Ordspråksboken
Predikaren
Höga Visan
Jesaja
Jeremia
Klagovisorna
Hesekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mica
Nahum
Habackuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlagärningarna
Romarbrevet
1 Korinthierbrevet
2 Korinthierbrevet
Galaterbrevet
Efesierbrevet
Filipperbrevet
Kolosserbrevet
1 Thessalonikerbrevet
2 Thessalonikerbrevet
1 Timotheosbrevet
2 Timotheosbrevet
Titusbrevet
Filemonbrevet
Hebreerbrevet
Jakobsbrevet
1 Petrusbrevet
2 Petrusbrevet
1 Johannesbrevet
2 Johannesbrevet
3 Johannesbrevet
Judasbrevet
Uppenbarelseboken
 
 

 
 
translate into
Sakarja 1 Kapitlet
 
1 I åttonde månaden av Darejaves' andra regeringsår kom HERRENS ord till Sakarja, son till Berekja, son till Iddo, profeten, han sade:
 
2 Svårt förtörnad var HERREN på edra fäder.
 
3 Säg därför nu till folket så säger HERREN Sebaot:Vänden om till mig, säger HERREN Sebaot, så vill jag vända om till eder, säger HERREN Sebaot.
 
4 Varen icke såsom edra fäder, för vilka forna tiders profeter predikade och sade:»Så säger HERREN Sebaot:Vänden om från edra onda vägar och edra onda gärningar»; men de ville icke höra och aktade icke på mig säger HERREN.
 
5 Edra fäder, var äro de? Och profeterna, leva de kvar evinnerligen?
 
6 Nej, men mina ord och mina rådslut, de som jag betrodde åt mina tjänare profeterna, de träffade ju edra fäder, så att de måste vända om och säga:»Såsom HERREN Sebaot hade beslutit att göra med oss, och såsom våra vägar och våra gärningar förtjänade, så har han ock gjort med oss.»
 
7 På tjugufjärde dagen i elfte månaden, det är månaden Sebat, i Darejeves' andra regeringsår, kom HERRENS ord till Sakarja, son till Berekja, son till Iddo, profeten; han sade:
 
8 Jag hade en syn om natten:Jag fick se en man som red på en röd häst; och han höll stilla bland myrtenträden i dalsänkningen. Och bakom honom stodo andra hästar, röda, bruna och vita.
 
9 Då frågade jag:»Vad betyda dessa, min herre?» Ängeln som talade med mig svarade mig:»Jag vill låta dig förstå vad dessa betyda.»
 
10 Och mannen som stod bland myrtenträden tog till orda och sade:»Det är dessa som HERREN har sänt ut till att fara omkring på jorden.»
 
11 Och själva togo de till orda och sade till HERRENS ängel, som stod bland myrtenträden:»Vi hava farit omkring på jorden och hava funnit hela jorden lugn och stilla.»
 
12 Då tog HERRENS ängel åter till orda och sade:»HERRE Sebaot, huru länge skall det dröja, innan du förbarmar dig över Jerusalem och Juda städer? Du har ju nu varit vred på dem i sjuttio år.»
 
13 Och HERREN svarade ängeln som talade med mig goda och tröstliga ord;
 
14 och ängeln som talade med mig sade sedan till mig:»Predika och säg:Så säger HERREN Sebaot:Jag har stor nitälskan för Jerusalem och Sion;
 
15 och jag är storligen förtörnad på hednafolken, som sitta så säkra; ty när jag var allenast litet förtörnad, hjälpte de ytterligare till att fördärva.
 
16 Därför säger HERREN så:Jag vill åter vända mig till Jerusalem i barmhärtighet; mitt hus skall där bliva uppbyggt, säger HERREN Sebaot, och mätsnöret skall spännas över Jerusalem.
 
17 Ytterligare må du predika och säga:Så säger HERREN Sebaot:Ännu en gång skola mina städer få njuta överflöd av goda håvor; ja, HERREN skall ännu en gång trösta Sion, och ännu en gång skall han utvälja Jerusalem.»
 
18 Sedan lyfte jag upp mina ögon och fick då se fyra horn.
 
19 Då frågade jag ängeln som talade med mig:»Vad betyda dessa?» Han svarade mig:»Detta är de horn som hava förstrött Juda, Israel och Jerusalem.»
 
20 Sedan lät HERREN mig se fyra smeder.
 
21 Då frågade jag:»I vad ärende hava dessa kommit?» Han svarade:»De förra voro de horn som förströdde Juda, så att ingen kunde upplyfta sitt huvud; men nu hava dessa kommit för att injaga skräck hos dem, och för att slå av hornen på de hednafolk som hava lyft sitt horn mot Juda land, till att förströ dess inbyggare.»
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [ Next ]