Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
with diacritics
Home Page
1 Mosebok
2 Mosebok
3 Mosebok
4 Mosebok
5 Mosebok
Josua
Domarboken
Rut
1 Samuelsboken
2 Samuelsboken
1 Kungaboken
2 Kungaboken
1 Krönikeboken
2 Krönikeboken
Esra
Nehemja
Ester
Job
Psaltaren
Ordspråksboken
Predikaren
Höga Visan
Jesaja
Jeremia
Klagovisorna
Hesekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mica
Nahum
Habackuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlagärningarna
Romarbrevet
1 Korinthierbrevet
2 Korinthierbrevet
Galaterbrevet
Efesierbrevet
Filipperbrevet
Kolosserbrevet
1 Thessalonikerbrevet
2 Thessalonikerbrevet
1 Timotheosbrevet
2 Timotheosbrevet
Titusbrevet
Filemonbrevet
Hebreerbrevet
Jakobsbrevet
1 Petrusbrevet
2 Petrusbrevet
1 Johannesbrevet
2 Johannesbrevet
3 Johannesbrevet
Judasbrevet
Uppenbarelseboken
 
 

 
 
translate into
Höga Visan 1 Kapitlet
 
1 Sångernas sång av Salomo.
 
2 Kyssar give han mig, kyssar av sin mun! Ty din kärlek är mer ljuv än vin.
 
3 Ljuv är doften av dina salvor, ja, en utgjuten salva är ditt namn; fördenskull hava tärnorna dig kär.
 
4 Drag mig med dig! Med hast vilja vi följa dig. Ja, konungen har fört mig in i sina gemak; Vi vilja fröjdas och vara glada över dig, vi vilja prisa din kärlek högre än vin; med rätta har man dig kär.
 
5 Svart är jag, dock är jag täck, I Jerusalems döttrar, lik Kedars hyddor, lik Salomos tält.
 
6 Sen icke därpå att jag är så svart, att solen har bränt mig så. Min moders söner blevo vreda på mig och satte mig till vingårdsvakterska; min egen vingård kunde jag icke vakta.
 
7 »Säg mig, du som min själ har kär:Var för du din hjord i bet? Var låter du den vila om middagen? Må jag slippa att gå lik en vilsekommen kvinna vid dina vänners hjordar.»
 
8 »Om du icke vet det, du skönaste bland kvinnor, så gå blott åstad i hjordens spår, och för dina killingar i bet vid herdarnas tält.»
 
9 »Vid ett sto i Faraos spann förliknar jag dig, min älskade.
 
10 Dina kinder äro så täcka med sina kedjehängen, din hals med sina pärlerader.
 
11 Kedjehängen av guld vilja vi skaffa åt dig med silverkulor på.»
 
12 »Medan konungen håller sin fest, sprider min nardus sin doft.
 
13 Min vän är för mig ett myrragömme, som jag bär i min barm.
 
14 Min vän är för mig en klase cyperblommor från En-Gedis vingårdar.»
 
15 »Vad du är skön, min älskade! Vad du är skön! Dina ögon äro duvor.»
 
16 »Vad du är skön, min vän! Ja, ljuvlig är du, och grönskande är vårt viloläger.
 
17 Bjälkarna i vår boning äro cedrar, och cypresser vår väggpanel.»
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [ Next ]