Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
with diacritics
Home Page
1 Mosebok
2 Mosebok
3 Mosebok
4 Mosebok
5 Mosebok
Josua
Domarboken
Rut
1 Samuelsboken
2 Samuelsboken
1 Kungaboken
2 Kungaboken
1 Krönikeboken
2 Krönikeboken
Esra
Nehemja
Ester
Job
Psaltaren
Ordspråksboken
Predikaren
Höga Visan
Jesaja
Jeremia
Klagovisorna
Hesekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mica
Nahum
Habackuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlagärningarna
Romarbrevet
1 Korinthierbrevet
2 Korinthierbrevet
Galaterbrevet
Efesierbrevet
Filipperbrevet
Kolosserbrevet
1 Thessalonikerbrevet
2 Thessalonikerbrevet
1 Timotheosbrevet
2 Timotheosbrevet
Titusbrevet
Filemonbrevet
Hebreerbrevet
Jakobsbrevet
1 Petrusbrevet
2 Petrusbrevet
1 Johannesbrevet
2 Johannesbrevet
3 Johannesbrevet
Judasbrevet
Uppenbarelseboken
 
 

 
 
translate into
Hebreerbrevet 1 Kapitlet
 
1 Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna,
 
2 har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.
 
3 Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han - sedan han hade utfört en rening från synderna - satt sig på Majestätets högra sida i höjden.
 
4 Och han har blivit så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras.
 
5 Ty till vilken av änglarna har han någonsin sagt:»Du är min Son, jag har i dag fött dig»? eller:»Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son»?
 
6 Likaså säger han, med tanke på den tid då han åter skall låta den förstfödde inträda i världen:»Och alla Guds änglar skola tillbedja honom.»
 
7 Och medan han om änglarna säger:»Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor»,
 
8 säger han om Sonen:»Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira.
 
9 Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet; därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder»;
 
10 så ock:»Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna äro dina händers verk;
 
11 de skola förgås, men du förbliver; de skola alla nötas ut såsom en klädnad,
 
12 och såsom en mantel skall du hoprulla dem; såsom en klädnad skola de ock bytas om. Men du är densamme, och dina år skola icke hava någon ände.»
 
13 Och till vilken av änglarna har han någonsin sagt:»Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall»?
 
14 Äro de icke allasammans tjänsteandar, som sändas ut till tjänst för deras skull som skola få frälsning till arvedel?
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [ Next ]