Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
with diacritics
Home Page
1. Mooseksen kirja
2. Mooseksen kirja
3. Mooseksen kirja
4. Mooseksen kirja
5. Mooseksen kirja
Joosuan kirja
Tuomarien kirja
Ruutin kirja
1. Samuelin kirja
2. Samuelin kirja
1. Kuninkaiden kirja
2. Kuninkaiden kirja
1. Aikakirja 
2. Aikakirja 
Esran kirja
Nehemian kirja
Esterin kirja
Jobin kirja
Psalmien kirja
Sananlaskujen kirja
Saarnaajan kirja
Laulujen laulu
Jesajan kirja
Jeremian kirja
Valitusvirret
Hesekielin kirja
Danielin kirja
Hoosean kirja
Joelin kirja
Aamoksen kirja
Obadjan kirja
Joonan kirja
Miikan kirja
Nahumin kirja
Habakukin kirja
Sefanjan kirja
Haggain kirja
Sakarjan kirja
Malakian kirja
Matteuksen
Markuksen
Luukkaan
Johanneksen
Apostolien teot
Kirje roomalaisille
1. Kirje korinttilaisille
2. Kirje korinttilaisille
Kirje galatalaisille
Kirje efesolaisille
Kirje filippiläisille
Kirje kolossalaisille
1. Kirje tessalonikalaisille
2. Kirje tessalonikalaisille
1. Kirje Timoteukselle
2. Kirje Timoteukselle
Kirje Titukselle
Kirje Filemonille
Kirje heprealaisille
Jaakobin kirje
1. Pietarin kirje
2. Pietarin kirje
1. Johanneksen kirje
2. Johanneksen kirje
3. Johanneksen kirje
Juudaksen kirje
Johanneksen ilmestys
 
 

 
 
translate into
Laulujen laulu Chapter1
 
1 Salomon korkea veisu.
 
2 Hän suuta antakoon minun, suunsa antamisella; sillä sinun rakkautesi on suloisempi kuin viina,
 
3 Sinun hyväin voidettes hajuin tähden. Sinun nimes on vuodatettu öljy; sen piikaiset sinua rakastavat.
 
4 Vedä minua, niin me juoksemme perässäs:Kuningas vie minun kammioonsa:Me iloitsemme ja riemuitsemme sinusta, me muistamme sinun rakkauttas enempi kuin viinaa:hurskaat rakastavat sinua.
 
5 Minä olen musta, mutta sangen otollinen, te Jerusalemin tyttäret, niinkuin Kedarin majat, niinkuin Salomon kirjoiteltu vaate.
 
6 Älkäät sitä katsoko, että minä niin musta olen; sillä päivä on minun polttanut:minun äitini lapset vihastuivat minun päälleni:he ovat asettaneet minun viinamäen vartiaksi, mutta en minä varjellut viinamäkeäni.
 
7 Sano minulle sinä, jota minun sieluni rakastaa:kussas laidunta pidät, ja kussas lounaalla lepäät? ettei minun pitäisi poikkeeman kumppanies lauman tykö.
 
8 Jos et sinä sinuas tunne, sinä kaikkein ihanaisin vaimoin seassa, niin mene lammasten jäljille, ja kaitse vohlias paimenien huonetten tykönä.
 
9 Minä vertaan sinun, ystäväni, ratsaskaluihini, Pharaon vaunuihin.
 
10 Sinun sasupääs ovat ihanat pankkuin keskellä, ja sinun kaulas kultakäädyissä.
 
11 Me teemme sinulle kultaiset pankut, hopianastoilla.
 
12 Kuin kuningas istui pöytänsä tykönä, antoi nardukseni hajunsa.
 
13 Ystäväni on minun mirrhamkimppuni, joka minun rinnoillani riippuu.
 
14 Minun ystäväni on minulle Kyprin viinamarjan rypäle, Engeddin viinamäessä.
 
15 Katso, armaani, sinä olet ihana:katso, sinä olet ihana, silmäs ovat niinkuin kyhkyläisen silmät.
 
16 Katso, ystäväni, sinä olet ihana ja suloinen, ja meidän vuoteemme myös viheriöitsee.
 
17 Meidän huoneemme kaaret ovat sedripuusta, vuolteet hongasta.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [ Next ]